Daniel Glückman

Director | Företagsbeskattning

Daniel Glückman

Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm

+46 75 246 3283

dgluckman@deloitte.se