Michael Bernhardtz

Partner | Riskhantering och Internrevision

Michael Bernhardtz

Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm

+46 75 246 3066

mbernhardtz@deloitte.se