Patrick Honeth

Partner | Bank- och värdepapper

Patrick Honeth

Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm

+46 75 246 3048

phoneth@deloitte.se