Thomas Jörgensen

Director | Värdering

Thomas Jörgensen

Rehnsgatan 11

113 79 Stockholm

+46 75 246 3286

tjorgensen@deloitte.se