Risk | Deloitte Sverige | Tjänster inom risk, rapporter och insikter

Risk

Det är inte bara riskminimering, utan även ett genomtänkt och strategiskt risktagande som skapar värde för företag. Vi hjälper organisationer att fokusera på riskområden och skapa en effektiv riskhantering över organisationsgränser.

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

EU Directive calls for better Information Security Management for Critical National Infrastructure

Ett kommande EU-direktiv kommer kräva att leverantörer för kritisk infrastruktur (Critical National Infrastructure) ska kunna uppvisa att de har skapat ett ledningssystem för informationssäkerhet för att hantera säkerhetshot. Läs mer.

Tjänster

Cyber security

Att förbereda sig för en cyberattack, vara medveten om riskerna och att reagera i rätt tid

Pressmeddelande

Deloitte security consulting ranked #1 globally based on revenue by Gartner

Läs Deloittes pressmeddelande

Tjänster

Motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism

Effektiva program som uppfyller interna och externa krav

Insikter

Risk assessment in practice

Detta whitepaper, som tagits fram av Deloitte i samarbete med COSO, presenterar en process för att utveckla riskbedömningskriterer, bedöma risker och interagerande risker, samt att prioritera risker. Det diskuterar också hur man använder processen i praktiken

Tjänster

Governance, Risk & Compliance

Effektiv styrning, riskhantering och regelverksefterlevnad

Tjänster

Verksamhetsövergripande riskhantering (Enterprise Risk Management)

Effektiv och strukturerad riskhantering

Tjänster

IT-revision

En tillförlitlig och säker IT-miljö som stödjer er verksamhet

Tjänster

Hållbarhet

Skapa värde genom att integrera och kommunicera hållbarhetsarbetet

Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister 

Insikter

Internal audit insights

För att vara riktigt effektiv, bör en internrevisionsavdelning säkerhetsställa att dess insatser är inriktade på de avgörande riskerna och frågorna som organisationen möter – en uppgift som blir allt svårare i en miljö av ökad komplexitet, osäkerhet och förändring

Kontakt

Jonas Vedung

Partner | Financial Services Consulting

Kontakt

Michael Bernhardtz

Partner | Riskhantering och Internrevision

Kontakt

Charlotta Wikström

Partner | Riskhantering och Internrevision

Kontakt

Magnus Källander

Director | Forensic

Kontakt

Marcus Sörlander

Partner | IT-revision och Informationssäkerhet

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu