Strategy | Deloitte Sverige | Strategitjänster, rapporter och insikter

Strategy

Företagsutveckling bygger på att skapa nya varaktiga värden och långsiktig tillväxt. Vi hjälper organisationer att hantera komplexa affärsmässiga utmaningar och leverera prestationer på hög nivå.

Insikter

Digital Collaboration - Delivering innovation, productivity and happiness

Anställda börjar använda egna tjänster när företagen avvaktar

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

Ten Types of Innovation

Förevändningen att det inte finns en specifik metod för innovation är helt enkelt inte sann

Tjänster

Strategy & Operations

Utveckling som skapar konkurrensfördelar

Tjänster

Customer & Market Excellence

Lönsam tillväxt genom stärkta kundrelationer

Tjänster

Corporate Strategy

Realisera företagets tillväxtmöjligheter

Tjänster

Digital Enterprise

Vi gör er redo för den digitala transformationen

Insikter

Shaping a Risk Intelligent strategy

I detta whitepaper diskuterar vi varför styrelser och ledare ofta saknar fullständig förståelse för strategiska risker, samt hur de kan undvika att stå handfallna när det oväntade inträffar.

Insikter

Moments of Impact

Moments of Impact är en bok med ett uppdrag: att utrota tids- och energikrävande workshops och möten. Det är en användbar guide för chefer och ledare som behöver förbättra sina strategiska samtal

Kontakt

Joakim Torbjörn

Ansvarig Consumer Business

Partner | Strategy & Operations

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu