Consumer Business | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Podnikanie v spotrebiteľskom sektore

V dnešnom neľútostnom prostredí musia spoločnosti pôsobiace v spotrebiteľskom sektore chápať a predvídať meniace sa potreby spotrebiteľov a rýchlo reagovať prostredníctvom vhodných produktov a riešení. Aby to mohli urobiť, musia riešiť obrovské množstvo otázok.

Poznatky

Sustainability for consumer business companies

This report looks at what it will take for consumer businesses to place sustainability at the center of what they do and how they do it. 

Udalosti

Shaping the future: customers, brands and strategies

Deloitte is proud to sponsor this major event for the mail, express and parcels sector.

Vyhliadky

Regulatory Trends in the consumer goods industry

The most effective regulatory frameworks typically recognize the need to clearly understand who benefits and who feels the pinch from the regulation. The ability to quantify these costs and benefits is often an essential step in evaluating the net impact of the policy. 

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Ivan Lužica

partner, poradenstvo