Financial Services | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Finančné služby

Špecialisti spoločnosti Deloitte poskytujú v odvetví finančných služieb komplexné, integrované riešenia pre bankovníctvo a cenné papiere, poisťovníctvo a správu investícií. Naše znalosti v odbore nám umožňujú porozumieť jedinečné obchodné potreby každého klienta.

Poznatky

Služby v oblasti riadenia rizík

Vďaka našim skúsenostiam môžeme vašej spoločnosti pomôcť, aby bola informovaná o nových zmenách v oblasti regulácie a vo vývoji postupov riadenia rizík na celom trhu.

Poznatky

Finančná analýza

Finančná analýza pomáha spoločnostiam lepšie pochopiť svoje údaje, a tak im umožňuje modelovať podnikateľské procesy. Vďaka nej sú plány, rozpočty a prognózy presnejšie a spoločnosti vedia lepšie oceniť spôsoby, akými tieto ukazovatele podnecujú nárast výkonnosti.

Poznatky

Bankovníctvo a cenné papiere

Špecializovaný tím poskytuje širokú škálu audítorských, konzultačných, finančných a daňových služieb a služieb v oblasti riadenia rizík.

Analýza

Poradenstvo v oblasti finančných služieb

Globálna sieť, lokálne odborné znalosti.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Ľudia

Martin Váross

riaditeľ, poradenstvo finančným inštitúciám