Life Sciences and Health Care | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Biofarmaceutický priemysel a zdravotná starostlivosť

Globálna sieť spoločností Deloitte spolupracuje s klientmi, aby vyvinula inovatívne riešenia, ktoré im pomôžu naplniť obchodné poslanie.

Transforming Patient Care with Real World Evidence - Monitor Deloitte

Deloitte UK Centre for Health Solutions