Výroba | Deloitte

Výroba

Hodnota, ktorú prinášame našim klientom, je perspektíva. Čosi, čo my voláme tristošesťdesiatstupňové myslenie. Skupina Deloitte Global Manufacturing Industry sa vyznačuje osobitou hĺbkou poznatkov o odvetví, lokálnym aj globálnym dosahom a chápaním rovnováhy medzi koncepciou a výkonom.

Služby

Konzultačné služby

Deloitte ako najväčšia spoločnosť na svete poskytujúca podnikové poradenstvo sa vyznačuje svojou schopnosťou pomôcť klientom s riešením tých najzložitejších problémov od stratégie až po realizáciu.

Služby

Deloitte Analytics - Stratégia

Analytika pomáha tak, že využíva údaje, ktoré generujú poznatky, na základe ktorých možno robiť lepšie rozhodnutia, ktoré usmernia stratégiu a povedú k lepším výkonom.

Služby

Deloitte Analytics

Optimalizácia prevádzkovej efektívnosti môže byť najkratšou cestou k zvýšeniu výkonnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Ivan Lužica

partner, poradenstvo