Výroba | Deloitte

Výroba

Hodnota, ktorú prinášame našim klientom, je perspektíva. Čosi, čo my voláme tristošesťdesiatstupňové myslenie. Skupina Deloitte Global Manufacturing Industry sa vyznačuje osobitou hĺbkou poznatkov o odvetví, lokálnym aj globálnym dosahom a chápaním rovnováhy medzi koncepciou a výkonom.