Public Sector | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Verejné obstarávanie

Služby poskytované pre verejný sektor sú zamerané na zlepšovanie výsledkov a výstupov verejného sektora.

Služby

Consulting

Deloitte ako najväčšia poradenská spoločnosť na svete pomáha svojim klientom riešiť najzložitejšie problémy, od stratégií až po realizáciu. Sme lídrom najmä vďaka našej schopnosti rady nie len poskytovať, ale ich aj implementovať.

Služby

Deloitte Analytics - Riziká

Politika, ekonomika, trhy, klienti – pri určovaní rizík ohrozujúcich vašu organizáciu nemožno nič považovať za samozrejmosť.

Služby

Deloitte Analytics - Stratégia

Analytika pomáha tak, že využíva údaje, ktoré generujú poznatky, na základe ktorých možno robiť lepšie rozhodnutia, ktoré usmernia stratégiu a povedú k lepším výkonom.

Služby

Deloitte Analytics - Technika a technológie

Organizácie v minulosti investovali nemalé prostriedky do technologických riešení na správu údajov.

Služby

As One

„As One“ je novátorský prístup k líderstvu. Lídrom poskytuje väčšiu kontrolu nad úspešným zavádzaním obchodných stratégií a realizáciou rozsiahlej transformácie.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Ivan Lužica

partner, poradenstvo

Kľúčové kontakty

Marián Hudák

partner

Kľúčové kontakty

Zuzana Letková

partnerka, audit