Technology, Media & Telecommunications | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Technológie, média a telekomunikácie

Skupina zameraná na technológie, média a telekomunikácie spája jednu zo svetovo najväčších skupín erudovaných znalcov v danom odbore, ktorí sú uznávaní pre svoju účasť pri uzatváraní niektorých svetovo najuznávanejších TMT značiek a pomoc spoločnostiam všetkých foriem a veľkostí v digitálnom svete.