Technology, Media & Telecommunications | Deloitte | Global services, reports, and industry insights

Technológie, média a telekomunikácie

Skupina zameraná na technológie, média a telekomunikácie spája jednu zo svetovo najväčších skupín erudovaných znalcov v danom odbore, ktorí sú uznávaní pre svoju účasť pri uzatváraní niektorých svetovo najuznávanejších TMT značiek a pomoc spoločnostiam všetkých foriem a veľkostí v digitálnom svete.

Služby

Kyberbezpečnosť

Služby riadenia rizík, ktoré ponúkajú členské firmy Deloitte, poskytujú riešenia a rámcové koncepcie v oblasti analytiky a merania rizík, správ o rizikách a riadenia údajov o rizikách s cieľom pomôcť spoločnostiam navrhnúť

Služby

Deloitte Analytics - Technika a technológie

Organizácie v minulosti investovali nemalé prostriedky do technologických riešení na správu údajov.

Novinky

Technology Fast 50: Viac slovenských zástupcov v rebríčku rýchlorastúcich firiem

Slovensko dosiahlo v tomto ročníku štyri umiestnenia medzi ďalšími ôsmimi krajinami v regióne.

Novinky

Slovensko pri vydávaní modrých kariet nezaostáva

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa požiadavkami na udelenie tzv. „modrej karty“ radia medzi európsky priemer.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Ivan Lužica

partner, poradenstvo

Ľudia

Tomáš Belavý

technický manažér, riadenie podnikových rizík