Tax | Deloitte | Global services, reports, and insights

Dane

Deloitte ponúka klientom širokú škálu komplexných daňových služieb. V našom prístupe sa poznatky a inovácie z viacerých disciplín snúbia s poznatkami o podnikaní a odvetví, aby sme vašej spoločnosti pomohli dosahovať globálne jedinečné výsledky.

Kľúčové kontakty

Larry Human

partner, dane

Ľudia

Martin Rybár

partner, dane

Ľudia

Ľubica Dumitrescu

riaditeľka