Audit | Deloitte | Global services, reports, and insights

Audit

Výkon auditu je veľmi zložitý proces a význam audítorov ako kľúčového prvku v reťazci finančného výkazníctva je čoraz väčší a stále viac sa cení aj ich úloha spoľahlivých poradcov.

Služby

Riešenia pre finančné výkazníctvo a prekonávanie náročných úloh s istotou

Deloitte ponúka riešenia nových úloh v oblasti finančného výkazníctva.

Služby

Komplexné účtovníctvo

Deloitte môže klientom pomôcť zvládnuť komplexné účtovné úlohy.

Novinky

Najväčšie firmy v spotrebnom sektore si udržali rast tržieb

Napriek spomaleniu svetovej ekonomiky presiahli tržby 250 najväčších spoločností spotrebného priemyslu sumu 3,1 biliónov USD vo finančnom roku 2012 (ktorý zahŕňa finančné obdobie do júna 2013).

Služby

Implementácia rýchlej uzávierky

Zostavenie spoľahlivej a správnej účtovnej závierky v zákonných lehotách a aj počas kalendárneho roka má mimoriadny význam pre ocenenie podniku.

Služby

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Máme jedinečných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Služby

Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Naši odborníci sú expertami nie len na slovenské účtovné postupy, ale aj IFRS a US GAAP.

Riešenia

Naše schopnosti

Využívanie vedomostí v oblasti IFRS  a poradenstva získaných pri úspešných projektoch v strednej Európe a na celom svete.

Správa transparentnosti

Deloitte Audit s.r.o

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Zuzana Letková

partnerka, audit

Kľúčové kontakty

Juan Carlos Garcia Santiago

Partner, Audit

Kľúčové kontakty

Wolda Kidan Grant

Partner, Audit

Kľúčové kontakty

Peter Longauer

Partner, Audit

Služby

Transakčné služby

Naši odborníci majú skúsenosti s poskytovaním hĺbkovej podpory pri fúziách a akvizíciách v spolupráci s rokovacími tímami, ako aj s komunikáciou s rôznymi zainteresovanými osobami.