Finance | Deloitte | Global financial advisory, services, reports, and insights

Transakčné poradenstvo

Členské firmy spoločnosti Deloitte poskytujú poradenstvo v oblasti transakcií fúzií a akvizícií, reštrukturalizácie, získavania kapitálu a forenzného vyšetrovania.