Finance | Deloitte | Global financial advisory, services, reports, and insights

Transakčné poradenstvo

Členské firmy spoločnosti Deloitte poskytujú poradenstvo v oblasti transakcií fúzií a akvizícií, reštrukturalizácie, získavania kapitálu a forenzného vyšetrovania.

Služby

Sila nezávislosti

Správna dlhová a kapitálová stratégia musí byť dôkladne zosúladená s potrebami podniku - a spoľahlivo objektívna.

Služby

Poctivé obchody

Keď je manažment na obchode osobne zainteresovaný, situácia sa môže rýchlo zamotať. Na efektívne a poctivé zvládnutie transakcie sú treba znalosti a skúsenosti.

Novinky

Najväčšie firmy v spotrebnom sektore si udržali rast tržieb

Napriek spomaleniu svetovej ekonomiky presiahli tržby 250 najväčších spoločností spotrebného priemyslu sumu 3,1 biliónov USD vo finančnom roku 2012 (ktorý zahŕňa finančné obdobie do júna 2013).

Služby

Transakčné poradenstvo

Spoločnosť Deloitte poskytuje poradenstvo korporátnym klientom a private equity investorom počas celého cyklu transakcie fúzie a akvizície.

Služby

Inteligentná cesta k rastu

Na inteligentný rast potrebuje spoločnosť jasnú stratégiu a musí poznať všetky možnosti, ktoré má k dispozícii.

Služby

Pevné ruky

Kótované spoločnosti a spoločnosti, ktoré sa chcú stať kótovanými spoločnosťami, stoja pred špecifickými výzvami. Na ich efektívne zvládnutie sú potrebné špeciálne poznatky aj skúsenosti.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Marián Hudák

partner

Kľúčové kontakty

Ivana Lorencovičová

riaditeľka, transkačné poradenstvo

Tlačové správy

Výnosy najväčších maloobchodných reťazcov rástli pomalšie

Rast najväčších maloobchodných reťazcov sa opäť spomalil a pokračoval v trende, ktorý začal vo finančnom roku 2011.