Human Capital | Deloitte | Global consulting services, reports, and insights

Ľudský kapitál

Služby spoločnosti Deloitte v oblasti ľudského kapitálu využívajú prieskum, analytiku a poznatky o odvetví, ktoré im pomáhajú pri návrhu a realizácii kľúčových programov od ľudských zdrojov orientovaných na obchod cez inovačný talent a líderstvo až po programy zmien.

Služby

Riziko, talent a odmeňovanie

Úspech každej organizácie závisí priamo od ľudí, ktorí pre ňu pracujú. Dnešné globálne prostredie vyzýva spoločnosti k tomu, aby sa strategicky zamysleli nad využívaním energie a dôvtipu pracovnej sily z rôznych geografických a kultúrnych prostredí.

Služby

Talenty, výkonnosť a odmeňovanie

Technológie, globalizácia a silnejúca vládna regulácia menia spôsob, akým sa ľudia vzdelávajú, spolupracujú a pôsobia ako lídri.

Služby

As One

„As One“ je novátorský prístup k líderstvu. Lídrom poskytuje väčšiu kontrolu nad úspešným zavádzaním obchodných stratégií a realizáciou rozsiahlej transformácie.

Služby

Globálne služby pre zamestnávateľov

Rast spoločností a ich čoraz väčšia globalizácia idú ruka v ruke s čoraz zložitejšími problémami týkajúcimi sa zamestnanosti.

Novinky

Spoločnosť Deloitte v prvej päťke najatraktívnejších zamestnávateľov sveta

Celosvetová sieť poradenských spoločností Deloitte sa umiestnila v prvej päťke rebríčka najatraktívnejších zamestnávateľov sveta.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Ľudia

Ľubica Dumitrescu

riaditeľka, dane

Ľudia

Zuzana Kostiviarová

manažérka, poradenstvo

Join Deloitte

LinkedIn

Pridajte sa do našej skupiny na sieti LinkedIn