Prevádzka | Deloitte

Prevádzka

Služby spoločnosti Deloitte v oblasti prevádzky vytvárajú dlhodobú konkurenčnú výhodu na každej úrovni spoločnosti.

Tlačové správy

Očakávania finančných riaditeľov sú optimistické

Finanční riaditelia vnímajú optimisticky aj situáciu v oblasti zamestnanosti.

Služby

Globálne služby v oblasti fúzií a akvizícií

Deloite poskytuje korporátnym klientom a private equity investorom poradenstvo počas celého cyklu transakcie fúzie a akvizícií.

Služby

Deloitte Analytics

Optimalizácia prevádzkovej efektívnosti môže byť najkratšou cestou k zvýšeniu výkonnosti.

Služby

Služby správy aplikácií

Naše služby majú stanovenú takú cenu, aby sme s nimi obstáli v boji o najžiadanejších klientov, a majú najlepší pomer nákladov a dosiahnutého výsledku na trhu.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Ivan Lužica

partner, poradenstvo