Denetim Hizmetleri | Deloitte Türkiye

Denetim

Güvenilir finansal bilgi üretimi için, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki deneyimlerimizi Türkiye'deki muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi birikimimiz ile birleştirerek müşterilerimize katma değer sağlayacak çözümler üretmekteyiz.

İletişim

Gökhan Alpman, Ortak

Denetim Hizmetleri Lideri