Ready to be a Deloitte Ambassador?

Aplikoni tani dhe bëhuni pjesë e programit “Deloitte Student Brand Ambassador”. Aplikimet janë të hapura!

Çfarë është ky program?

Programi “Deloitte Student Brand Ambassador” është një program ku student nga universitet të ndryshme mblidhen së bashku me dëshirën për t'u përzgjedhur si Deloitte Ambasador. Ky program është i përshtatshëm për të gjithë studentët e universiteteve publike dhe private, në vitet e para dhe të dyta të studimeve. Nëse jeni i motivuar, keni dëshirë të përfshiheni në një eksperiencë të re dhe ndryshe, ky program është i përshtatshëm për ju.

Did you find this useful?