Deloitte e-Shkolla

Hyrje në Taksa

Zgjeroni njohuritë tuaja online

Deloitte e-Shkolla është një kurs unik online krijuar posaçërisht për individët që merren me çështjet e lidhura me taksat/tatimet në biznes.

Deloitte e-Shkolla ju ofron:

 • Mundësi për të fituar ose për të përmirësuar njohuri online në fushat e
 1. Tatimit mbi të Ardhurat e Korporatave;
 2. Tatimit mbi Vlerën e Shtuar;
 3. Tatimit mbi të Ardhurat Personale;
 4. Transferimi i Çmimit;
 • Qasje online, e pakufizuar, në dispozicion 24/7
 • Ndërfaqe e thjeshtë dhe interaktive,
 • Çertifikatë Deloitte,
 • Liçencë vjetore për deri në 15 përdorues,
 • Përditësime të rregullta të përmbajtjes.

Modulet e Deloitte e-Shkollës janë të disponueshme në gjuhët lokale në vendete Deloitte CE South (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë, Serbi, Slloveni dhe së shpejti edhe Bullgari).

Pse Deloitte e-Shkolla është zgjedhja e duhur për ju?

 1. Qasja e lehtë nëpërmjet kompjuterit apo pajisjeve të tjera të lëvizshme;
 2. Përmbajtja praktike e përditësuar;
 3. Koha dhe kostoja efektive.

Tarifa vjetore e liçencës përfshin*:

Akses të pakufizuar në vetëm një prej moduleve të taksave/tatimeve - 150 €
Akses i pakufizuar në të gjitha modulet e taksave/ tatimeve për vetëm një shtet - 500 €
Akses i pakufizuar në të gjitha modulet e taksave/tatimeve për dy shtete - 800 €
Akses i pakufizuar në të gjitha modulet e taksave/tatimeve për tre shtete - 1,000 €

 *Akses i pa kufizuar për deri në 15 përdorues për çdo licencë. Tarifat janë pa përfshirë TVSH-në prej 18% e cila do të zbatohet mbi to në përputhje me kërkesat e legjislacionit të Kosovës.

Did you find this useful?