Njerezit

Mal Osmani

Departamenti i Tatimeve dhe çështjeve Ligjore

Menaxher

Mal Osmani

Str. Ukshin Hoti Nr.120, Kompleksi Ramiz Sadiku

H C3/2a, 5th Floor

Prishtina

Kosova

Kosova

10000

Shiko Harten

Mali është menaxher në Departamentin e Tatimeve dhe çështjeve Ligjore në Deloitte Kosova. Mali i është bashkuar Deloitte para gjashtë viteve dhe ka qenë i përfshirë në angazhime të ndryshme këshilluese. Ai ka një përvojë të gjerë në hartimin e memorandumeve tatimore dhe kërkesave për administratën tatimore. Përveç taksave ndërkombëtare dhe raportimit të tatimit mbi të ardhurat personale, fusha e ekspertizës së tij janë tatimet indirekte, i specializuar në TVSH. Përveç ekspertizës së fituar në tatimet indirekte në Kosovë, ekspertiza e Malit përfshin edhe tatimet ndërkombëtare dhe takimet indirekte në Bashkimin Evropian për të cilat ka ndjekur trajnime të ndryshme.

Mali ka BA në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Ekonomi nga Universiteti Shtetëror i Floridës dhe Master në Studimet e Zhvillimit në Shkollën e Ekonomisë dhe Shkencave Politike në Londër.

Mal Osmani