Դելոյթի մասին

Դելոյթը Հայաստանում

Վստահություն ապագային

Դելոյթը Հայաստանում հիմնվել է 2012թ. վերջերին՝ համախմբելով հաճախորդներին բարձրակարգ ծառառայությունների մատռուցման եռանդով լի, հմուտ, մեծ աշխատանքային փորձ ունեցող թիմ: