Դելոյթը Հայաստանում

Դելոյթի հայաստանյան գրասենյակը հանդիսանում է «Deloitte CIS Holdings Limited»-ի մաս: «Deloitte CIS Holdings Limited»-ը DTTL անդամ ընկերություն է: Դելոյթը Հայաստանում տրամադրում է աուդիտի, հարկային, խորհրդատվական և ֆինանսական խորհրդատվության ծառայություններ մասնավոր և պետական ձեռնարկություններին: