deloitte legal terms

Օգտագործման պայմաններ

Օգտագործման պայմաններ

Վերջին թարմացումը՝ 4 փետրվարի, 2015թ.

Deloitte.com բաղկացած է գլոբալ, տարբեր անհատական երկրների, տարածաշրջանների, կամ գործառույթների առանձին կայքերից: Այդ առանձին կայքերը կարելի է տեսնել «Վայր» բառի ներքո, կայքի վերին աջ անկյունում, որը Ձեզ տեսանելի է  deloitte.com կայքում գտնվելու ողջ ընթացքում:

Այս Օգտագործման պայմանները կիրառելի են կոնկրետ գլոբալ, երկրի, տարածաշրջանի կամ գործառույթի համար, որոնք դուք դիտում եք՝ գտնվելով deloitte.com-ում նախքան սեղմելը Օգտագործման պայմանները: Այդ առանձին կայքերին հղում է արվում «Օգտագործման պայմաններ»-ոււմ որպես «այս կայք»:

Այցելելով այս կայքը՝ Դուք համաձայն եք այս Օգտագործման պայմաններին: Եթե դուք համաձայն չեք այդ Օգտագործման պայմաններին, ապա դուք չեք կարող օգտագործել այս կայքը և պետք է անհապաղ դադարեցնել նման օգտագործումը:

«Deloitte Network» վերաբերում է «Դելոյթ Թուշ Թոհմացու Լիմիթեդ» (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) (DTTL)), անդամ ընկերություններին և նրանց հետ փոխկապակցված ընկերություններին: Յուրաքանչյուր առանձին, գլոբալ, երկրի, տարածաշրջանի կամ գործառնական միավորի կայք deloitte.com-ում (ինչպես նշված է կայքի վերին աջ անկյունում), տրամադրվում է Դելոյթ ցանցի առանձին կազմակերպության կողմից: 

Դելոյթը Հայաստանում հանդիսանում է Deloitte CIS Holdings Limited-ի մաս, որը DTTL անդամ ընկերություն է: Դելոյթը Հայաստանում Դելոյթ ցանցի անդամ ընկերություն է, որը ներկայացնում է այս կայքը, և կոչվում է այս Օգտագործման պայմաններում «մենք», «մեզ», կամ «մեր». Չնայած Օգտագործման պայմանների որոշ մասեր կարող են հղում կատարել նաև Դելոյթ ցանցում այլ կազմակերպությունների, սակայն այս Օգտագործման պայմանները միայն Ձեր և մեր միջև են, և ոչ թե նշված այլ անձանցից որևէ մեկի հետ:

Բովանդակության Օգտագործումը, սահմանափակումներ, Գաղտնիության հայտարարություն

Եթե  համապատասխան բովանդակությունում այլ բան նշված չէ, և պայմանով, որ դուք պահպանեք Ձեր բոլոր պարտավորությունները նշված Օգտագործման պայմաններով, դուք լիազորված եք դիտել , պատճենել, տպագրել և տարածել (բայց ոչ փոփոխել) այս կայքի բովանդակությունը: պայմանով, որ (i) այն կօգտագործվի միմիայն տեղեկատվական և ոչ առևտրային նպատակով, և ( ii) բովանդակության որեւէ պատճենում ձեր կողմից, կպարունակի նաև հեղինակային իրավունքի ծանուցում կամ այլ հղում նշված բովանդակությանը:

Դուք լիազորված չեք պատճենել կամ օգտագործել որևէ ծրագրային, սեփական մշակման պրոցեսները կամ տեխնոլոգիաները, որոնք պարունակվում կամ նկարագրված են այս կայքում.

Կայք մուտք գործելիս և այն օգտագործելիս՝ Դուք պետք է պահպանեք բոլոր կիրառելի օրենքների պահանջները:

Դուք սույնով ընդունում եք, որ մենք կարող ենք օգտագործել Ձեր անձնական տեղեկատվությունը և տվյալները՝ համաձայն մեր Գաղտնիության քաղաքականություն   և տեղեկանիշերի ծանուցումը   որոնք ներառված են այստեղ՝ հղումով: Սույնով Դուք ընդունում եք մեր Գաղտնիության հայտարարության և տեղեկանիշերի ծանուցման դրույթները, այդ թվում դրանում ձեզ վերաբերող բոլոր տեսակի պարտավորությունները:

Մտավոր սեփականության իրավունք: «Դելոյթ» անվանումը կամ լոգոները չօգտագործելը

Եթե այլ բան նշված չէ, սույն կայքի բովանդակությունը ձեզ է տրամադրվում մեր կամ «Դելոյթ» ցանցի այլ ընկերությանշրջանակներում:

Այս կայքը և դրա բովանդակությունը պաշտպանված են Միացյալ Նահանգների և/կամ այլ երկրների հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի և այլ օրենքներով: Ըստ այդմ մենք և մեր լիզենզավորոնղները մեզ վերապահում ենք բոլոր այն իրավունքները, որոնք հստակորեն չեն ամրագրված այս Օգտագործման պայմաններում:

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloitte լոգոն, ինչպես նաև նշված արտահայտությունների տեղական լեզուներով տարբերակները վերոհիշյալ ապրանքային նշանների եւ որոշ ապրանքային անուններ, որոնք հայտնվում են այս կայքում, հանդիսանում են Դելոյթ ցանցի գրանցված ապրանքային նշաններ: Բացառությամբ Օգտագործման պայմաններում հստակորեն նախատեսված դեպքերի, դուք չպետք է օգտագործեք “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloitte լոգոն, կամ տեղական լեզվով դրա տարբերակները առանձին կամ այլ բառերի կամ դիզայներական տարրերի հետ: Դուք չեք կարող օգտագործել վերոնշյալ անվանումները, նշանները կամ լոգոները ցանկացած Մամլո Հաղորդագրությունում, գովազդում, կամ այլ քարոզչական կամ մարքեթինգային նյութերում կամ ԶԼՄ – ներիում՝  գրավոր, բանավոր, էլեկտրոնային, տեսողակամ կամ ցանկացած այլ ձևով , բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա հստակորեն գրավոր թույլատրված է Deloitte Touche Tohmatsu կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից: Եթե ցանկանում եք պահանջել այս գրավոր թույլտվությունը՝ օգտագործեք այս կայքում «Կապվել մեզ հետ» հղումից: 

Այլ անձանց ապրանքային նշանների հիշատակումն այս կայքում ունի միմիայն ծանոթացման նպատակ և չի նշանակում, որ այդ անձինք հաստատել են այս վեբկայքը կամ դրա բովանդակությունը: Այս Օգտագործման պայմանները Ձեզ չեն տրամադրում այլ անձանց ապրանքանիշերի օգտագործման իրավունք:

Ազատում պատասխանատվությունից և պատասխանատվության սահմանափակումներ

ՍՈՒՅՆ ԿԱՅՔԸ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍ) ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՄԻՄԻԱՅՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ՄԵՆՔ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՉԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:  ՆԱԽՔԱՆ ՈՐԵՎԷ ՈՐՈՇՈՒՄ ԿԱՅԱՑՆԵԼԸ ԿԱՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼԸ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱԶԴԵԼ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ, ՊԵՏՔ Է ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵԼ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ:

ԱՅՍ ԿԱՅՔԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ Է ԱՅՆՊԵՍ, ԻՆՉՊԵՍ ԿԱ, ԵՎ ՄԵՆՔ ՈՐԵՎԷ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՉԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԴՐԱ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼՈՎ ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼԸ՝ ՄԵՆՔ ՉԵՆՔ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԱՅՍ ԿԱՅՔԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳ, ԱՆՍԽԱԼ, ԶԵՐԾ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐԻ ԱԶԴԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԿԱՄ ԿԲԱՎԱՐԱՐԻ ՈՐԵՎԷ ԿՈՆԿՐԵՏ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ: ՄԵՆՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ , ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՉՄԻՋԱՄՏՄԱՆ , ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ , ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ:

ԴՈՒՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՔ ԱՅՍ ԿԱՅՔԸ ՁԵՐ ՌԻՍԿՈՎ ԵՎ ԴՈՒՔ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ ԵՔ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ , ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ,ԿԱՊՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ: ՄԵՆՔ ՉԵՆՔ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ , ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՀԱՏՈՒԿ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ, ԼԻՆԻ ԴԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ)՝, ԿԱՄ ԱՅԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԳԾՈՎ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԵՆ ԱՅՍ ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՆԳԱՄ ԵԹԵ ՄԵՆՔ ՏԵՂՅԱԿ ԼԻՆԵՆՔ, ԿԱՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԼԻՆԵՆՔ ՏԵՂՅԱԿ ԼԻՆԵԼ ՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ:

ՈՐՈՇ ՀՂՈՒՄՆԵՐ ՍՈՒՅՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՈՒՂՂՈՐԴԵԼ ԱՅԼ ԿԱՅՔԵՐԻ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ, ՈՐՈՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԵՆՔ ՉՈՒՆԵՆՔ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԴԵԼՈՅԹ ՑԱՆՑԻ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԿԱՅՔԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼՈՒ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼԸ, ՄԵՆՔ ՈՐԵՎԷ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՉԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԿԱՊՎԱԾ ՆՄԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԵՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ՆՄԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՒ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՉՊԵՏՔ Է ԴԻՏՎԵՆ ՈՐՊԵՍ ՆՄԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ, ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ:

ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՅՑ ՆԱԵՎ ԴԵԼՈՅԹ ՑԱՆՑԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՅԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԵՐ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ:

ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ ՕՐԵՆՔԻ ՈՂՋ ՈՒԺՈՎ, ԼԻՆԻ ԴԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ, ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ, ԴԱՏԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՄ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔ:

Լրացուցիչ պայմաններ

Եթե  այդ Օգտագործման պայմանների որևէ մասը անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվի ցանկացած իրավազորության շրջանակներում, ապա ( i) այդ իրավազորության շրջանակներում այն պետք է մեկնաբանվի և կիրառվի  օրենքի առավելագույն կիրառությամբ, այդ Պայմանների նախատեսված կիրառությունը առավելագույնս ապահովելու նպատակով, իսկ Օգտագործման պայմանների մնացած մասը կպահպանի իր լրիվ ուժը եւ վավերականությունը, և ( ii) ցանկացած բոլոր այլ իրավազորությունների շրջանակներում Օգտագործման պայմանները կպահպանեն իրենց ամբողջ ուժը եւ վավերականությունը:

Մենք կարող ենք վերանայել Օգտագործման պայմանները ցանկացած պահի, մեր հայեցողությամբ՝ տեղադրելով նման վերանայված պայմանները Օգտագործման պայմանների հղումով (այսինքն, այս կայքում, որ դուք այժմ դիտում եք) կամ այլ տեղ այս կայքում: Նման փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում  դրա հրապարակման պահից, եթե այլ ժամկետ նշված չէ մեր կողմից: Ձեր պատասխանատվությունն է՝ տեղյակ լինել ցանկացած նման վերանայված Օգտագործման պայմաններին՝ ստուգելով այս էջը: Այս կայքի՝ Ձեր շարունակվող օգտագործումը Օգտագործման պայմանների փոփոխություններից հետո,  կնշանակի, որ Դուք համաձայնում եք վերանայված Օգտագործման պայմաններին: