deloitte growth technology people

Դելոյթի մասին

Դելոյթի մասին

Ծանոթացեք մեր անդամ ընկերությունների ցանցին

Պատմություն, որը վկայում է գործի մասին

Մենք հավատում ենք, որ հաջողությունը այն է, ինչ հնարավոր է չափել:

Բոլոր փաստերը և թվերը, որոնցով ներկայացված են մեր մասշտաբները և տարաբնույթ գործունեությունը, ինչպես նաև տարիների պատմությունը, որքան էլ որ նշանակալից լինեն, երկրորդական են՝ Դելոյթի իրական չափորոշիչների համեմատ այն է՝ այն ազդեցությունը, որը մենք ստեղծում ենք աշխարհում:

Հետևաբար, երբ մարդիկ հարցնում են՝ «Ո՞րն է Դելոյթի տարբերությունը», պատասխանը կարելի է ձևակերպել մի շարք առանձնահատուկ օրինակների միջոցով, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես են Դելոյթի անդամ ընկերությունների հաճախորդները, մարդիկ և հասարակության հատվածները հասել հաջողության, լուծել տարաբնույթ բարդ խնդիրներ, կամ զգալի առաջընթաց ունեցել: Ավելին, մեր բոլոր գործողությունների հիմքում ընկած են մեր համոզմունքները, վարքագիծը և նպատակի ֆունդամենտալ զգացողությունը:

Ավելի քան 150 տարի տքնաջան աշխատանքը և նվիրվածությունը գործուն ազդեցության ստեղծմանը, հանգեցրել են նրան, որ մեր կազմակերպությունը աճ է արձանագրել և այժմ մատուցում է աուդիտորական, հարկային, իրավաբանական, ֆինանսական խորհրդատվության, ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարման և խորհրդատվական ծառայություններ աշխարհի 150 երկրների իր ավելի քան 225,000 մասնագետների միջոցով: Մինչդեռ՝ մեր միասնական մշակույթը շարունակում է մնալ նույնը:

Մեզ համար, պարզապես լավ արդյունքը բավարար արդյունք չէ: Մենք նպատակ ունենք լինել ամենալավը մեր բոլոր նախաձեռնություններում՝ օգնել մեր հաճախորդներին իրագործել իրենց հավակնությունները, ստեղծել դրական արդյունք հասարակության համար և առավելագույնի հասցնել մեր մարդկանց հաջողությունները: Այս մղումներն են, որ ընկած են մեր նվիրվածության և մարդասիրության վրա հիմնված յուրաքանչյուր գործողության հիմքում:

Սա այն է, ինչով տարբերվում է Դելոյթը: Ոչ իր ծավալներով, ոչ իր առաջարկած ծառայություններով: Մեզ իրականում սահմանում է այն, որ մեր շարժիչ ուժը գործուն ազդեցության ստեղծումն է աշխարհում:

Դելոյթը (Deloitte Touche Tohmatsu Limited կամ DTTL) բրենդ է, որի ներքո համախմբված տասնյակ հազարավոր մասնագետներ տարբեր անկախ ընկերություններում մեր հաճախորդներին տրամադրում են աուդիտորական, խորհրդատվական, ֆինանսական խորհրդատվության, ռիսկերի կառավարման, հարկային և այլ ծառայություններ: 

Դելոյթի յուրաքանչյուր անդամ ընկերություն ստեղծված է համաձայն տեղական օրենսդրության, կանոնակարգերի, ընդունված գործարար պրակտիկայի և այլ գործոնների, և կարող է ապահովել մասնագիտական ծառայությունների տրամադրում տեղական գրասենյակներում իր փոխկապակցված, դուստր ընկերությունների և այլ կապակցված ընկերությունների միջոցով: Դելոյթի  ոչ բոլոր անդամ ընկերություններն են մատուցում ծառայությունների ողջ ընտրանին և հավաստիացում պարունակող որոշակի ծառայություններ կարող են հասանելի չլինել, մասնավորապես հանրային ընկերությունների համար ըստ գործող կանոնակարգերի:

Դելոյթը և  նրա յուրաքանչյուր անդամ ընկերություն իրենից ներկայացնում է իրավաբանորեն անկախ և առանձին կազմակերպաիրավական միավոր, առանց մեկը մյուսի հանդեպ պարտավորության: Դելոյթը և  նրա յուրաքանչյուր անդամ ֆիրմա պատասխանատվություն են կրում միայն իրենց կողմից կատարված սխալների կամ բացթողումների համար, այլ ոչ մեկը մյուսի: Deloitte Touche Tohmatsu Limited-ը (նաև «Դելոյթ Գլոբալ») ծառայություն չի մատուցում իր հաճախորդներին:

Դելոյթը Հայաստանում հանդիսանում է Deloitte CIS Holdings Limited -ի մաս: Deloitte CIS Holdings Limited -ը Դելոյթի անդամ ընկերությունն է ԱՊՀ-ում Դելոյթ Արմենիա»-ի մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք այստեղ: 

learn about Deloitte

Փաստեր/թվեր

Դելոյթն իր անդամ ընկերություններում համախմբում է ավելի քան 225,000  մասնագետների, որոնք մատուցում են աուդիտորական, հարկային, ֆինանսական խորհրդատվությունների գծով ծառայություններ աշխարհի 150 երկրներում և տարածքներում: 2015թ. ֆինանսական տարում հասույթը կազմել է $35.2 միլիարդ: Ավելի մանրամասն Դելոյթի 2015թ. գործունեության մասին տեղեկանալու համար այցելեք 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Global Report:  Նախորդ տարիների համեմատական տվյալները ստորև բերված աղյուսակում են.

Դելոյթն ըստ տարեթվերի՝

 

2015թ.

2014թ.

2013թ.

2012թ.

2011թ.

2010թ.

2009թ.

2008թ.

2007թ.

2006թ.

Հասույթ
(մլրդ ԱՄՆ դոլար)

$35.2

$34.2

$32.4

$31.3

$28.8

$26.6

$26.1

$27.4

$23.1

$20.1

Մարդիկ

225,000

210,400

200,000+

193,000

182,000

170,000

169,000

165,000

150,000

135,000

Երկրներ և տարածքներ

150+

150+

150+

150+

150+

150+

140

140

142

136

Ուսումնասիրեք 2015թ. Գլոբալ հաշվետվությունը ցանկացած կապի միջոցով, ծանոթացեք Դելոյթի կողմից բիզնեսի եւ հասարակության շրջանում ստեղծվող արժեքներին: 

Did you find this useful?