deloitte growth technology people

Դելոյթի մասին

Դելոյթի մասին

Ծանոթացեք մեր անդամ ընկերությունների ցանցին

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax, and related services. With more than 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—approximately 286,000 people in 150 countries and territories, providing these services—yet our shared culture remains the same. Our organization serves four out of five Fortune Global 500® companies.

2021 Global Impact Report

A year of connection, action and impact

Explore the report Download the PDF Watch the video

Պատմություն, որը վկայում է գործի մասին

Մենք հավատում ենք, որ հաջողությունը այն է, ինչ հնարավոր է չափել:

Բոլոր փաստերը և թվերը, որոնցով ներկայացված են մեր մասշտաբները և տարաբնույթ գործունեությունը, ինչպես նաև տարիների պատմությունը, որքան էլ որ նշանակալից լինեն, երկրորդական են՝ Դելոյթի իրական չափորոշիչների համեմատ այն է՝ այն ազդեցությունը, որը մենք ստեղծում ենք աշխարհում:

Հետևաբար, երբ մարդիկ հարցնում են՝ «Ո՞րն է Դելոյթի տարբերությունը», պատասխանը կարելի է ձևակերպել մի շարք առանձնահատուկ օրինակների միջոցով, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես են Դելոյթի անդամ ընկերությունների հաճախորդները, մարդիկ և հասարակության հատվածները հասել հաջողության, լուծել տարաբնույթ բարդ խնդիրներ, կամ զգալի առաջընթաց ունեցել: Ավելին, մեր բոլոր գործողությունների հիմքում ընկած են մեր համոզմունքները, վարքագիծը և նպատակի ֆունդամենտալ զգացողությունը:

Ավելի քան 150 տարի տքնաջան աշխատանքը և նվիրվածությունը գործուն ազդեցության ստեղծմանը, հանգեցրել են նրան, որ մեր կազմակերպությունը աճ է արձանագրել և այժմ մատուցում է աուդիտորական, հարկային, իրավաբանական, ֆինանսական խորհրդատվության, ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարման և խորհրդատվական ծառայություններ աշխարհի 150 երկրների իր ավելի քան 225,000 մասնագետների միջոցով: Մինչդեռ՝ մեր միասնական մշակույթը շարունակում է մնալ նույնը:

Մեզ համար, պարզապես լավ արդյունքը բավարար արդյունք չէ: Մենք նպատակ ունենք լինել ամենալավը մեր բոլոր նախաձեռնություններում՝ օգնել մեր հաճախորդներին իրագործել իրենց հավակնությունները, ստեղծել դրական արդյունք հասարակության համար և առավելագույնի հասցնել մեր մարդկանց հաջողությունները: Այս մղումներն են, որ ընկած են մեր նվիրվածության և մարդասիրության վրա հիմնված յուրաքանչյուր գործողության հիմքում:

Սա այն է, ինչով տարբերվում է Դելոյթը: Ոչ իր ծավալներով, ոչ իր առաջարկած ծառայություններով: Մեզ իրականում սահմանում է այն, որ մեր շարժիչ ուժը գործուն ազդեցության ստեղծումն է աշխարհում:

Դելոյթը (Deloitte Touche Tohmatsu Limited կամ DTTL) բրենդ է, որի ներքո համախմբված տասնյակ հազարավոր մասնագետներ տարբեր անկախ ընկերություններում մեր հաճախորդներին տրամադրում են աուդիտորական, խորհրդատվական, ֆինանսական խորհրդատվության, ռիսկերի կառավարման, հարկային և այլ ծառայություններ: 

Դելոյթի յուրաքանչյուր անդամ ընկերություն ստեղծված է համաձայն տեղական օրենսդրության, կանոնակարգերի, ընդունված գործարար պրակտիկայի և այլ գործոնների, և կարող է ապահովել մասնագիտական ծառայությունների տրամադրում տեղական գրասենյակներում իր փոխկապակցված, դուստր ընկերությունների և այլ կապակցված ընկերությունների միջոցով: Դելոյթի  ոչ բոլոր անդամ ընկերություններն են մատուցում ծառայությունների ողջ ընտրանին և հավաստիացում պարունակող որոշակի ծառայություններ կարող են հասանելի չլինել, մասնավորապես հանրային ընկերությունների համար ըստ գործող կանոնակարգերի:

Դելոյթը և  նրա յուրաքանչյուր անդամ ընկերություն իրենից ներկայացնում է իրավաբանորեն անկախ և առանձին կազմակերպաիրավական միավոր, առանց մեկը մյուսի հանդեպ պարտավորության: Դելոյթը և  նրա յուրաքանչյուր անդամ ֆիրմա պատասխանատվություն են կրում միայն իրենց կողմից կատարված սխալների կամ բացթողումների համար, այլ ոչ մեկը մյուսի: Deloitte Touche Tohmatsu Limited-ը (նաև «Դելոյթ Գլոբալ») ծառայություն չի մատուցում իր հաճախորդներին:

Դելոյթը Հայաստանում հանդիսանում է Deloitte CIS Holdings Limited -ի մաս: Deloitte CIS Holdings Limited -ը Դելոյթի անդամ ընկերությունն է ԱՊՀ-ում Դելոյթ Արմենիա»-ի մասին ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք այստեղ: 

learn about Deloitte

Transparency, accountability and reporting

Our stakeholders’ trust is earned daily by every professional who represents Deloitte and supported by policies and reporting that promote transparency and accountability.

Learn more about Deloitte's policies and reporting.

Transparency, accountability and reporting

Corporate Responsibility & Sustainability

The Deloitte network is committed to driving societal change and promoting environmental sustainability.

Working in innovative ways with government, non-profit organizations, and civil society, we are designing and delivering solutions that contribute to a sustainable and prosperous future for all.

Learn more about Corporate Responsibility & Sustainability.

Back to top

Ethics and integrity

DTTL and its member firms commit to conduct business with high integrity, quality and levels of professional behavior. Our Shared Values and Global Principles of Business Conduct are the foundation of our culture, shaping who we are, what we believe and how we behave.

Learn more about the culture of ethics and integrity at Deloitte.

Back to top

Newsroom

Deloitte's leaders are available to provide analysis and opinion on the most relevant global business affairs. Deloitte also provides research that explores timely business issues and trends.

Explore the Deloitte Newsroom for the latest information.

Life at Deloitte

Every day, our employees work to make an impact that matters. Deloitte offers a dynamic culture of inclusion, collaboration, and high performance. As the undisputed leader in professional services, Deloitte professionals find unrivaled opportunities to succeed and realize their full potential. What impact will you make when you join Deloitte?

Learn more about Life at Deloitte.

Did you find this useful?