Ian Colebourne

Դելոյթի մասին

Յեն Քոուլբորն

Ընկերության ղեկավարությունը

Յեն Քոուլբորն

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Յեն Քուլբորնը Դելոյթ ԱՊՀ-ի գլխավոր գործադիր տնօրենն է: Մինչ այդ, նա հանդիսացել է ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունների ղեկավար: Յենը իր կարիերան սկսել է Ֆորենզիկ ծառայություններում և ավելի քան 18 տարվա փորձ ունի հետաքննությունների, կորպորատիվ տեղեկատվության հետազոտությունների և խարդախությունների ռիսկիերի կառավարման աշխատանքների գծով: Նախքան Ֆինանսական Խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավարությունը ստանձնելը Դելոյթում 2012թ., նա հիմնադրել է ֆորենզիկ ծառայությունների գործառույթը մեկ այլ Մեծ Քառյակի ընկերությունում, որտեղ ղեկավարել է Ռիսկերի գծով խորհրդատվության ծառայությունները: Յենը որակավորված իրավախորհրդատու է: Ազատ ժամանակը Յենն անցկացնում է իր չորս երեխաների հետ:   

Did you find this useful?