Decision time. Which route will CIOs take at the Tech-junction

Վերլուծական նյութեր

Որոշումների ժամանակը

ՏՏ տնօրենները տեխնիկական առաջընթացի քառուղում

ՏՏ տնօրենների շրջանում 2014թ. իրականացրած Դելոյթի անցկացրած հարցմանը մասնակցել են աշխարհի 49 երկրների բոլոր խոշոր տնտեսության ճյուղերը ներկայացնող կազմակերպությունների ավելի քան 900 ՏՏ տնօրեններ:

Այս տարվա հարցումը անդրադառնում է ՏՏ տնօրենին՝ որպես բիզնես-ուղղության ղեկավարի և տեխնոլոգիական առաջընթացը խթանելու պատասխանատվություն ունեցող առաջնորդի: Աշխարհի տարբեր երկրներում գործող կազմակերպությունները իրենց առջև դնում են ինտենսիվ աճի խնդիր և շատերի համար տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումը հստակ առաջնահերթությունների շարքում է: Թվային տեխնոլոգիաները, վերլուծաբանությունը, «մեծ տվյալները» (“Big Data”) սկսում են առաջնային դեր խաղալ, քանի որ տեխնոլոգիաները փոփոխում են նաև կազմակերպության գործունեության եղանակը և ընկերությոյւնները իրենց գործառնական մոդելները ներկայումս ձգտում են համապատասխանեցնել զարգացող թվային տնտեսության: Այս համատեքստում ինչպիսի՞ն է ՏՏ տնօրենի դերը:

Ընթերցեք հարցման արդյունքները 

The Deloitte CIO Survey 2014
Did you find this useful?