Deloitte Global Insights podcasts

Perspectives

Deloitte Global Insights

Լսեք մեր մասնագետներին

Deloitte Global Insights-ը («Դելոյթի գլոբալ հեռանկարներ») կանոնավոր ձայնային նորությունների շարք է, որը կենտրոնանում է այնպիսի խնդիրների վրա, որոնք առնչվում են ողջ աշխարհի գործարար համայնքին: Այդ հաղորդումները անդրադառնում են այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են գլոբալիզացիան, տեխնոլոգիաները, տաղանդները, կայունությունը, կորպորատիվ պատասխանատվություն, նորարարությունը և մի շարք այլ հարցերի:

Բաժանորդագրվելով ձայնային նորություններին, ձեզ հասանելի կդառնան բոլոր վերջին թողարկումները, ինչպես նաև իրական ժամանակում դրանք կկարողանաք ունկնդրել ձեր համակարգչով:

Բաժանորդագրվեք iTunes-ով

U.S. Health care reform: Recalibrating roles and relationships across the healthcare value chain (16:24)

New businesses, new markets: How will the life sciences industry rise to the challenge? (22:16)

TMT Predictions 2013: A midyear checkpoint (17:49)
 

Transformation beyond reform: The impact of health care reform on the life sciences industry (17:26)
 

TMT Predictions 2013: The podcast collection (lengths vary, most under 10 minutes)
What's ahead in Technology, Media, Telecommunications (TMT), and related industries? Listen as co-authors Paul Lee, Duncan Stewart, and guests discuss TMT Predictions 2013.

TMT Predictions 2013: The 2012 Scorecard (09:12)
Listen as Predictions co-authors Duncan Stewart and Paul Lee discuss the 2012 Scorecard and hits & misses from TMT Predictions 2012. Revisit the complete Predictions 2012 podcast collection and stay tuned for new podcasts on 15 January 2013.

Value at risk? The role for life sciences in the new health care era (18:33)
 

TMT Predictions 2012: A midyear checkpoint (18:28)
Listen as co-authors Paul Lee and Duncan Stewart assess the predictions, share insights from global launch events, and provide a preview of TMT Predictions 2013. To hear more, visit the complete list of TMT Predictions 2012 podcasts.

Managing the uncertainty of reform in life sciences and health care (17:35)
 

Global Powers of Retailing 2012: The podcast (20:58)
 

Pricing: A fast track to creating sustainable value (11:22)
 

Finance transformation in consumer products: The podcast (10:56)
 

Այլ ձայնագրություններ

Deloitte global insights podcasts
Did you find this useful?