Russia and CIS Regional Leaders

Դելոյթի մասին

Հայաստանի և ԱՊՀ տարածաշրջանային ղեկավարներ

Դելոյթ ԱՊՀ

Յեն Քոուլբորն

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Յեն Քուլբորնը Դելոյթ ԱՊՀ-ի գլխավոր գործադիր տնօրենն է: Մինչ այդ, նա հանդիսացել է ֆինանսական խորհրդատվության ծառայությունների ղեկավար: Յենը իր կարիերան սկսել է Ֆորենզիկ ծառայություններում և ավելի քան 18 տարվա փորձ ունի հետաքննությունների, կորպորատիվ տեղեկատվության հետազոտությունների և խարդախությունների ռիսկիերի կառավարման աշխատանքների գծով: Նախքան Ֆինանսական Խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավարությունը ստանձնելը Դելոյթում 2012թ., նա հիմնադրել է ֆորենզիկ ծառայությունների գործառույթը մեկ այլ Մեծ Քառյակի ընկերությունում, որտեղ ղեկավարել է Ռիսկերի գծով խորհրդատվության ծառայությունները: Յենը որակավորված իրավախորհրդատու է: Ազատ ժամանակը Յենն անցկացնում է իր չորս երեխաների հետ:   

Շարիֆ Գալեեվ

Տնօրեն, Դելոյթի Սանկտ- Պետերբուրգի գրասենյակ (ՌԴ)

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Դմիտրի Չաբան

Տնօրեն, Դելոյթի Ուֆայի գրասենյակ (ՌԴ)

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Սալավատ Գալիմով

Տնօրեն, Դելոյթի Եկատերինբուրգի գրասենյակ (ՌԴ)

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Yuliya Krasnova

Director, Deloitte in Russia, Novosibirsk

Prior to joining Deloitte, Yulia worked at another Big Four firm where she led their Novosibirsk office. At that firm, Yulia led audits of some of its key clients, the largest companies in Siberia in various industries, including oil & gas, mining, transportation and agriculture.

Before that, Yulia worked at the largest auditing company in Siberia, providing both auditing and taxation services.

Yulia holds a degree in economics and law from Novosibirsk State University, a diploma in financial analysis from the Finance Academy under the Government of the Russian Federation, and FCCA and CRA certifications.

Sergey Lavsky

Director, Deloitte in Russia, Vladivostok

Before joining Deloitte, Sergey worked as a Managing Director with an international audit firm and, before that, as a Deputy General Director for the Far East’s largest investment project in the entertainment, hospitality and tourism industry. He has a total of 23 years of audit, finance and investment experience. Sergey holds a degree from the Far Eastern Federal University and is an honorary member of the Association of Chartered Certified Accountants.

Մարկ Սմիթ

Ղեկավար գործընկեր, Դելոյթի Կասպիական տարածաշրջան

Մարկն իր կարիերան վաղ շրջանում անցկացրել է Շոտլանդիայում, որից հետո տեղափոխվել է Ալմաթի՝ դառնալով Կասպիական տարածաշրջանի ղեկավար գործընկեր: Աշխատում է բանկային, ապահովագրական, արդյունաբերական հատվածներում և իրականացրել է աուդիտորական աշխատանքներ՝ ՖՀՄՍ, US GAAP և UK GAAP համաձայն:  Ունի հաշվապահական հաշվառման և մարքետինգի մասնագիտացում և Շոտլանդիայի հավատարմագրված հաշվապահի կոչում: 

Անդրեյ Բուլախ

Ղեկավար գործընկեր, արևմտյան տարածաշրջան

Անդրեյը ծնունդով Կիևից է: Նա 2002թ. –ից աշխատում է Դելոյթում, իսկ 2010-ից աուդիտի բաժնում որպես ղեկավար, իսկ 2014-ի հունիսի 1-ից ղեկավարում է Դելոյթի Ուկրաինայի գրասենյակը: Անդրեյն ունի բազմազգ և տեղական խոշոր ընկերությունների հետ աշխատանքի փորձ: Նա նաև ղեկավարել է կապիտալի շուկաների խումբը և ղեկավարել է խոշոր ընկերությունների IPO գծով աշխատանքները: 

Նուրան Քերիմով

Ղեկավար գործընկեր, Դելոյթի ադրբեջանական գրասենյակ

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Արփինե Ղևոնդյան

Տնօրեն, Հայաստան

Արփինեն «Դելոյթ Արմենիա»-ի  տնօրենն է և 14 տարվա փորձ ունի աուդիտի և հարակից ծառայությունների ոլորտում: Արփինեի փորձը ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ներառում է աշխատանք ինչպես տեղական այնպես էլ միջազգային ասպարեզում: Արփինեի հաճախորդների պորտֆելը ներառում է կազմակերպություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում: Արփինեն Դելոյթ ԱՊՀ-ում աշխատում է 2013թ.-ից: Նա մասնակցել է մի շարք աուդիորական աշխատանքների ինչպես նաև՝ ՖՀՄՍ և US GAAP կազմման և փոխարկման աշխատանքներին:

Olga Stepaneyeva

Director, Deloitte in Belarus

Olga joined Deloitte in 2002 and over the course of her 15-year professional career with the Firm led a number of IFRS audit and advisory engagements. Her clients include domestic private and state-owned organizations as well as international companies operating in Belarus.
She has serviced clients representing telecoms, IT, manufacturing, FMCG, agriculture and other sectors. Olga’s advisory experience includes implementation of IFRS reporting functions and she supported the launch of several nearshoring initiatives for Deloitte CIS.

Ջոն Ռոբինսոն

Ղեկավար գործընկեր, Դելոյթի Վրաստանի գրասենյակ

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Էրկին Այուպով

Գործադիր տնօրեն, Դելոյթի Ուզբեկստանի գրասենյակ

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Կանիշայ Սադիրբեկովա

Գործադիր տնօրեն, Դելոյթի Ղրղզստանի գրասենյակ

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Գուլանոր Ատոբեկ

Գործադիր տնօրեն, Դելոյթի Տաջիկստանի գրասենյակ

Ինքնակենսագրությունը՝ անգլերեն տարբերակում

Did you find this useful?