Values and Ethics

The Deloitte Shared Values and Ethical Principles provide the foundation for our culture–a culture with integrity and professional conduct at its core. This culture is reinforced from the very top of the organization and evident in the behavior of our global network of professionals.

Հեռանկարներ

Corporate Responsibility and Sustainability

Learn about Deloitte's approach to Corporate Responsibility and Sustainability.

Վերլուծական նյութեր

Five reasons nice-guy leaders actually finish first

DTTL CEO Barry Salzberg offers five traits he believes are common to the most inspirational and most effective leaders.

Վերլուծական նյութեր

Դելոյթի տարեկան հաշվետվությունը «Global Impact 2013»

Ծանոթացեք մեր 2013թ. տարեկան հաշվետվությանը: Այստեղ կգտնեք մանրամասն տեղեկություններ գործունեության բոլոր ոլորտներում Դելոյթի ձեռքբերումների վերաբերյալ:

Հեռանկարներ

Deloitte at Davos 2014

The Annual Meeting in Davos is an incredible convening center for global stakeholders and an opportunity to share perspectives on the issues facing global business and beyond. In 2014, Deloitte focused on the role of business in driving progress, competitiveness, and innovation.

Հեռանկարներ

Դելոյթը սոցկայքերում

Կապ պահպանեք մեզ հետ LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, և այլ սոցկայքերում