Ուղարկե՛ք ձեր հարցերը մեր ՖՀՄՍ Ակումբի փոստարկղին։

Վերլուծական նյութեր

Ուղարկե՛ք ձեր հարցերը մեր ՖՀՄՍ Ակումբի փոստարկղին

Ուղարկե՛ք ձեր հարցերը մեր ՖՀՄՍ Ակումբի փոստարկղին։

Ուղարկե՛ք ձեր հարցերը ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման, հաշվապահական հաշվառման, հաշվարկների մեթոդաբանության և կիրառման ոլորտների մասին։ Հարցն ուղարկելուց հետո հետագա մանրամասները կուղարկվեն ձեր կողմից տրամադրված էլ․հասցեին։

Did you find this useful?