Industry Specialisation

Ծառայություններ

Մասնագիտացում ըստ ոլորտների

Տնտեսության տարբեր ոլորտների ուղղությամբ մասնագիտացումը օգնում է ավելի լավ հասկանալ ձեր բիզնեսը

Մենք մեր աշխատանքները կազմակերպում ենք այնպես, որ մեր աշխատանքային թիմերը մասնագիտանան տարբեր տնտեսության ոլորտների ուղղություններով, որը գերազանց հնարավորություն է ընձեռում խորը պատկերացում կազմել հատկապես ձեր բիզնեսի առաջ կանգնած խնդիրների վերաբերյալ և աուդիտի հիմնական ուղղությունները պլանավորել ըստ այդմ: Ըստ ոլորտի մասնգիտացում նաև նշանակում է, որ մենք արդեն նախկինում առնչվել ենք ձեր խնդիրների համանման այլ խնդիրների հետ և պատրատ ենք առաջարկել նորարարական լուծումներ:

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտը վերջին տարիներին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում և հարաճուն կանոնակարգային փոփոխությունների պայմաններում փորձագիտական գիտելիքը էական է: Արեն Աղաջանյանը և նրա թիմը ունեն հենց այն հմտությունները և գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ձեր աուդիտի պահանջները իրագործելու համար:

Հիմնական կոնտակտ: Արփինե Ղևոնդյան, Արեն Աղաջանյան

Այս ոլորտում, որն աչքի է ընկնում նորարաությամբ և տեխնոգիաների թռիչքային առաջընթացով, Դելոյթն իրականացնում է ամենախոշոր ընկերություններից մի քանիսի աուդիտը: Այդ փորձը հնարավոր կլինի ծառայեցնել ի շահ ձեր բիզնեսի Հայաստանում և ԱՊՀ-ում: 

Հիմնական կոնտակտ: Արփինե Ղևոնդյան, Արեն Աղաջանյան

Այս ոլորտը, որը բաղկացած է մանրածախ, հյուրանոցային բիզնեսի, հանգստի կազմակերպման և այլ ուղղություններից, բավականին արագ է զարգանում Հայաստանում: Արփինե Ղևոնդյանի ղեկավարությամբ աշխատող մեր թիմը քաջատեղյակ է այս ոլորտի բոլոր մանրամասներին:

Հիմնական կոնտակտ: Արփինե Ղևոնդյան

Էներգետիկան Հայաստանի տնտեսության առաջնային ոլորտներից մեկն է: Մեր թիմը համախմբում է միջազգային և տեղական փորձը՝ այս ոլորտի ամենաառաջատար կազմակերպություններից մի քանիսին մատուցելով առաջնակարգ ծառայություններ:

Հիմնական կոնտակտային անձ: Արփինե Ղևոնդյան