Կարիերա

Կարիերա ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարման ոլոտում

Ռիսկի մեղմացում, հնարավորությունների ընդլայնում

Դելոյթի անդամ ֆիրմաներում ձեռնարկությունների ռիսկերի կառավարման (ՁՌԿ) ստորաբաժանումներում, մենք գիտակցում ենք, որ լինելով համաշխարհային կարգի կազմակերպություն, մեզ համար էական է՝ համախմբել աշխարի ուժեղագույն կադրերը, որոնք օժտված են վերլուծական մտքով, թիմային են և ապագա առաջնորդներ են:

Աշխատելով Դելոյթի անդամ ընկերությունում, դուք հնարավորություն կունենաք օժանդակել մեր հաճախորդներին աշխարհի տարբեր երկրներում՝ նվազեցնելու ռիսկերը և մեծացնելու հնարավորությունները ռիսկերի գիտակցված մոտեցման միջոցով, ինչպես նաև բարելավել ընդհանուր գործառնական կառավարումը: Եթե ունեք համապատասխանության ապահովման և աուդիտին հարակից ծառայությոինների, էլ. բիզնեսի, ՁՌԿ ծառայությունների, ՏՏ, ներքին աուդիտի փորձ, ապա փորձեք ձեր ուժերը Դելոյթում:

Ուսումնասիրեք մեր ՁՌԿ թափուր աշխատատեղերը

Աշխատելով Դելոյթի անդամ ընկերությունում, դուք հնարավորություն կունենաք օժանդակել մեր հաճախորդներին աշխարհի տարբեր երկրներում՝ նվազեցնելու ռիսկերը և մեծացնելու հնարավորությունները ռիսկերի գիտակցված մոտեցման միջոցով, ինչպես նաև բարելավել ընդհանուր գործառնական կառավարումը: Եթե ունեք համապատասխանության ապահովման և աուդիտին հարակից ծառայությոինների, էլ. բիզնեսի, ՁՌԿ ծառայությունների, ՏՏ, ներքին աուդիտի փորձ, ապա փորձեք ձեր ուժերը Դելոյթում:

Ուսումնասիրեք մեր ՁՌԿ թափուր աշխատատեղերը