Վերլուծական նյութեր

«Սպառող 2020»

Վերծանել նշանները

Մենք ապրում ենք անկայունության և փոփոխությունների ժամանակում: Սակայն մի բան հայտնի է հավաստիորեն. Հաճախորդների արժեքները, կարիքները և վարքագիծը շարունակելու է փոփոխվել

Consumer 2020: reading the signs հաշվետվությունը ի մի է բերում տնտեսական և ժողովրդագրական միտումները, բնական ռեսուրսների սպառվելիության վերաբերյալ մտահոգությունները, ինչպես նաև տեխնոլոգիական առաջընթացի հարաճուն ազդեցությունը մեր առօրյա կյանքի վրա և կատարում է կանխատեսումներ այն մասին, թե ինչպես են մեր մոտեցումները և սպառողական նախասիրությունները փոփոխվելու առաջիկա տասնամյակի ընթացքում:

Did you find this useful?