Հեռանկարներ

Մանրածախ առևտրի գլոբալիզացումը 2014թ

Սահմաններ չճանաչող մանրածախ առևտուրն արդեն իրականություն է

Ամփոփ նկարագիր

17-րդ Global Powers of Retailing տարեկան հաշվետվությունը  ներկայացնում է 250 խոշորագույն մանրածախ առևտրային ընկերությունները, նաև նրանց աճի ռազմավարության վրա ազդող գործոնները, մանրածախ շուկայի վրա ազդող համաշխարհային տնտեսական զարգացման միտումները:

Այս տարվա հաշվետվությունում նաև ներկայացղված է արդի տեխնոլոգիաների ազդեցությունը արդեն իսկ բարդ սպառող-մանրածախ շուկա փոխհարաբերությունների վրա: Հաշվետվությունը նաև առաջին անգամ ներկայացնում է աշխարհի առաջատար էլեկտրոնային մանրածախ առևտրի կառույցները:

Global Powers of Retailing 2014
Did you find this useful?