global powers of retailing 2016

Հեռանկարներ

Մանրածախ առևտրի ոլորտը 2016 թվականին

Շուկայի ուսումնասիրությունները նոր «թվային անհավասարության» պայմաններում

Այս տարվա զեկույցի հիմնական թեման է «Մանրածախ շուկայի ուսումնասիրությունները նոր «թվային անդունդում» և ներկայացնում է այն ազդեցությունը, որն ունենում են ժամանակակից տեխնոլագիաները մանրածախ առևտրի և տվյալ ոլորտի բիզնես ռազմավարության վրա։

19-րդ ամենամյա զեկույցը «Մանրածախ առևտրի ոլորտը» ներկայացնում է մանրածախ առևտրի ոլորտի 250 խոշորագույն կազմակերպություններին՝ 2014 թվականի ֆինանսական տարվա տվյալների հիման վրա (այս կազմակերպությունների ֆինանսական տարին ավարտվում է 2015 թվականի հունիսին), և նրանց գործունեության ցուցանիշների վերլուծությունը՝ հաշվի առնելով աշխարհագրական դիրքը, գործունեության ոլորտը, առցանց առևտրի ցուցանիշները և այլ հանգամանքներ։ Այն նաև տրամադրում է աշխարհի 50 ամենամեծ օնլայն-խանութների ամփոփ նկարագրությունը։

«Մանրածախ առևտրի ոլորտը 2016 թվականին։ Ուսումնասիրելով շուկան «թվային անհավասարության» պայմաններում» զեկույցը ավելին է, քան պարզապես ցուցակ։ Իրա Կալիշը, Դելոյթի համաշխարհային շուկայի գլխավոր տնտեսագետը, տալիս է համաշխարհային տնտեսության և մանրածախ առևտրի ոլորտի վրա դրա ազդեցության  ամփոփ նկարագիրը։ Այդ հոդվածում մի բաժին նվիրված է այսպես կոչված Q գործակցին, որի միջոցով պայմանավորվում է ոչ-նյութական բիզնես արժեքները, ինչպիսիք են օրինակ բրենդի արժեքը և հաճախորդների հավատարմությունը։

Ի հավելումն, զեկույցը անդրադառնում է նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաների ազդեցությանը մանրածախ առևտրի ոլորտի վրա։ Դելույթի կողմից իրականացրած վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք վստահ քայլերով գնում ենք դեպի այն, որ շուտով բոլոր գնորդները անդադար միացած կլինեն ինտերնետին։ Սպառողների «թվային» պահվածքը և սպասումները փոխվում են ավելի շուտ, քան մատակարարները կարողանում են արձագանքել այդ փոփոխություններին, այսպիսով ստեղծելով «թվային անհավասարություն»։ Դելոյթն առանձնացնում է այս ոլորտի 3 կարևոր ուղղություն՝

  • Գոյություն չունի ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման մեկ ընդհանուր ուղի։ Այն ժամանակ, երբ շուկաների մեծ մասը շարժվում են միևնույն ուղղությամբ, որոշ շուկաներ  ընտրում են իրենց ուղին։ Որոշ զարգացող շուկաներ, օրինակ, ամբողջովին հրաժարվել են տեխնոլոգիաների ներդրման այն փուլերից, որոնք նախկինում կիրառվել են զարգացած շուկաներում։
  • Գոյություն չունի ընդհանուր «թվային» ֆորմատ, որը համապատասխանում է բոլոր գնորդներին։ Նրանց «թվային» պահվածքը պայմանավորված է մի շարք բնութագրերով, օրինակ՝ տարիքով, եկամտի չափով, անհրաժեշտ ապրանքի տեսակով, և այլն։
  • Սպառողները պահանջում են ավելի որակյալ թվային գործիքներ։ Անցանց վաճառքի մեթոդներրը և գործիքները կարող են նպաստել թիրախային լսարանի և եկամտի ավելացմանը, բայց սպառողները առայժմ դժգոհ են մատուցվող ծառայությունների որակից։

Ներբեռնեք ամբողջական հաշվետվությունը՝ մանրամասն տեղեկանալու համար 

Ներբեռնեք PDF տարբերակով

Մանրածախ առևտրի ոլորտը 2015 թվականին: Նորարական տեխնոլոգիաների ներդնում

18-րդ ամենամյա զեկույցը «Մանրածախ առևտրի ոլորտը» ներկայացնում է մանրածախ առևտրի ոլորտի 250 խոշորագույն կազմակերպություններին՝ նրանց գործունեության ցուցանիշների վերլուծությունը՝ հիմնվելով աշխարհագրական դիրքի, գործունեության ոլորտի, առցանց առևտրի ցուցանիշների և այլ հանգամանքների վրա։ Այն նաև տրամադրում է աշխարհի 50 ամենամեծ օնլայն-խանութների ամփոփ նկարագիրը։ Ինչպես նաև, զեկույցը դիտարկում է այն մարտավարությունը, որոնք կիրառում են մանրածախ առևտրի ոլորտի կազմակերպությունները՝ համապասխանելու ընթացող կտրուկ փոփոխություններին, տալիս է մանրածախ առևտրի ոլորտի վրա համաշխարհային տնտեսության ազդեցության կանխատեսումներ և վերլուծում է «Q գործակիցը», որի օգնությամբ որոշվում է ոչ նյութական բիզնես արժեքները։  

Ներբեռնեք PDF տարբերակով

Մանրածախ առևտրի ոլորտը 2014 թվականին։ Մանրածախ առևտուր առանց սահմանների

17-րդ ամենամյա զեկույցը «Մանրածախ առևտրի ոլորտը» ներկայացնում է մանրածախ առևտրի ոլորտի 250 խոշորագույն կազմակերպություններին, ուսումնասիրում է մանրածախ առևտրի ոլորտի կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարական պլանները, վերլուծում է համաշխարհարհային տնտեսության միտումները, և քննարկում "Q" գործակիցը։ «Մանրածախ առևտուր առանց սահմանների» բաժինը ներկայացնում է տեսակետ, թե ինչպես կարող են ժամանակակից տեխնոլոգիաները միմյանց ավելի մոտ բերել մանրածախ առևտրի կազմակերպություններին և սպառողներին, և այսպիսով բարելավել նրանց փոխհարաբերությունները։ Այս զեկույցում առաջին անգամ ներկայացվում է 50 ամենամեծ առցանց խանութների ցանկը։   

Ներբեռնեք PDF տարբերակով

Մանրածախ առևտրի ոլորտը 2013 թվականին

Ամենամյա 16-րդ զեկույցը «Մանրածախ առևտրի ոլորտը»  ներկայացնում է մանրածախ առևտրի ոլորտի 250 խոշորագույն կազմակերպություններին, ուսումնասիրում է մանրածախ առևտրի ոլորտի կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարական պլանները, վերլուծում է համաշխարհարհային տնտեսության միտումները, և քննարկում "Q" գործակիցը։  «Մանրածախ առևտրի ոլորտի ապագան» բաժնում դիտարկվում են ոլորտի զարգացման այն տենդենցները, որոնք պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ հաճախորդները փնտրում են առևտրի այն ճանապարհները, երբեմն էլ արտերկրում, որոնք ստիպում են մանրածախ առևտրի կազմակերպություններին հարմարվել նոր պայմաններին։

Ներբեռնեք PDF տարբերակով

Հեղինակի մասին

Իրա Կալիշ| Միջազգային հարցերով գլխավոր տնտեսագետ, DTTL 

Դոկտոր Կալիշը միջազգային տնտեսական հարցերով մասնագետ է, զբաղվում է տնտեսական, դեմոգրաֆիական և սոցիալական միտումների ազդեցության վերլուծությամբ համաշխարհային բիզնես աշխարհում։ Նա մասակցում է Դելոյթի այնպիսի պարբեկանների թողարկմանը, ինչպիսինք են եռամսյակային  «Համաշխարհային տնտեսության զարգացման կանխատեսումներ» զեկույցը /պատասխանատու խմբագիր/, ամենամյա «Մանրածախ առևտրի ոլորտը» և «Սպառողական ապրանքներ» զեկույցների շարքը։

Did you find this useful?