Forensic

Ծառայություններ

Ֆորենզիկ

Ժամանակակից պատասխան կեղծիքին

Մեծածավալ անբարեխիղճ գործողությունները կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ ձեր ձեռնարկության վրա՝ անբարենպաստ ազդելով շահագրգիռ կողմերի վստահության, շահութաբերության, և գուցե նույնիսկ ձեր բիզնեսի երկարաժամկետ կենսունակության վրա: Ցանկացած տիպի կեղծիք՝ լինի դա գործընկերների, ղեկավարության կամ աշխատակիցների կողմից, ուղղակիորեն ազդում է ձեր ձեռնարկության վրա: Համապատասխան որակավորում ունեցող ֆորենզիկ մասնագետների առկայությունը կարևոր է խարդախության ռիսկը կանխելու և մեղմելու համար:

Դելոյթն ունի առաջատար ֆորենզիկ փորձ Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում: տարածաշրջանում գործում է եզակի մասնագիտացում և փորձառություն ունեցող ավելի քան 60 ֆորենզիկ մասնագետներից բաղկացած խումբ:

 

 

Ներբեռնեք Դելոյթ Ֆորենզիկ ծառայության բուկլետը

 

Խարդախության, ապօրինի գործողությունների և ոչ էթիկական վարքագիծը կարող է ազդեցություն ունենալ ձեր ֆինանսների և հեղինակության վրա: Այս ռիսկերին հակազդելու համար մեր անձնակազմը կձեռնարկի ֆորենզիկ և համապատասխանության ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, որոնք մշակված են ելնելով հատկապես ձեր կազմակերպությունում առկա ռիսկերից՝ անկախ ոլորտից և իրավասությունից:

 Որպես Դելոյթի անդամ կազմակերպություն, մենք ունենք փորձառու մասնագետների համաշխարհային ցանց, որոնք պատրաստ են աշխարհի տարբեր երկրներում տրամադել բազմակողմանի աջակցություն:

Մենք առաջարկում ենք դատական և վեճերի հետ կապված ծառայություններ ներառյալ՝

 • Վերանայումներ և հետազոտություններ
 • Վեճերի հետ կապված ծառայություններ
 • Կապիտակ նախագծեր
 • e-Discovery
 • վերլուծաբանություն 

Ինչով կարող ենք ձեզ օգտակար լինել

Մենք կարող ենք ձեզ օգնել կառավարել և նվազեցնել խարդախության ռիսկը, ուժեղացնել համապատասխանության ապահովման ծրագրերը և հետազոտել խարդախության և հակաիրավական վարքագծի պոտենցիալ իրավիճակները: Մեր ֆորենզիկ մասնագետներն ունեն փորձ այս ոլորտի վերանայումների և հետազոտությունների ամբողջական շրջանակներում:

 • Կեղծիքի և հաշվապահական հաշվառման հետազոտություն
 • Հակաոռուպցիոն ծառայություններ
 • Գործունեության ներքին ուսումնասիրության ծառայություններ
 • Փողերի լվացման կանխարգելման ծառայություններ
 • Կեղծիքի ռիսկի կառավարում/համապատասխանություն

Վերանայումներ և հետազոտություններ

Վեճերը կարող են լինել բարդ և հաճախ առաջացնել զգալի վնասներ, որոնք պետք է քանակապես ճշգրիտ հաշվարկվել: Դուք կարող եք մեզ վստահել դատական ​​և վեճերի միջավայրերում, որտեղ կարևոր է հնարավոր կորուստների ճշգրիտ և մանրամասն գնահատականը.

Ավելին մենք առաջարկում ենք

 • Միջազգային արբիտրաժի և փորձագիտական վկայության ծառայություններ
 • Գործունեության  ապահովագրության պահանջների գծով ծառայություններ

Վեճերը կարող են լինել բարդ և հաճախ առաջացնել զգալի վնասներ, որոնք պետք է քանակապես ճշգրիտ հաշվարկվել: Դուք կարող եք մեզ վստահել դատական ​​և վեճերի միջավայրերում, որտեղ կարևոր է հնարավորկորուստների ճշգրիտ և մանրամասն գնահատականը.

Ավելին մենք առաջարկում ենք

·  Միջազգային արբիտրաժի և փորձագիտական վկայության ծառայություններ

· Գործունեության  ապահովագրության պահանջների գծով ծառայություններ

Վեճերը կարող են լինել բարդ և հաճախ առաջացնել զգալի վնասներ, որոնք պետք է քանակապես ճշգրիտ հաշվարկվել: Դուք կարող եք մեզ վստահել դատական ​​և վեճերի միջավայրերում, որտեղ կարևոր է հնարավորկորուստների ճշգրիտ և մանրամասն գնահատականը.

Ավելին մենք առաջարկում ենք

·  Միջազգային արբիտրաժի և փորձագիտական վկայության ծառայություններ

· Գործունեության  ապահովագրության պահանջների գծով ծառայություններ

Վեճերը կարող են լինել բարդ և հաճախ առաջացնել զգալի վնասներ, որոնք պետք է քանակապես ճշգրիտ հաշվարկվել: Դուք կարող եք մեզ վստահել դատական ​​և վեճերի միջավայրերում, որտեղ կարևոր է հնարավորկորուստների ճշգրիտ և մանրամասն գնահատականը.

Ավելին մենք առաջարկում ենք

·  Միջազգային արբիտրաժի և փորձագիտական վկայության ծառայություններ

· Գործունեության  ապահովագրության պահանջների գծով ծառայություններ

Վեճերի հետ կապված ծառայություններ

Ձեր կապիտալ ներդրումները գրեթե 50% -ի չափով, որոնք ներդրվել են շինարարական ծրագրերի մեջ, կարող են չեզոքանալ խարդախության և շահերի բախման հետևանքով: Մեր գործնական փորձը շինարարության գրեթե բոլոր ասպարեզներում, զուգորդված մեր ծրագրերի կառավարման  ֆորենզիկ մոտեցման հետ օգնում է մեր հաճախորդներին նվազեցնել այս ռիսկերը երկու հիմնական ծառայությունների միջոցով՝

 • Կապիտալ ծրագրերի ֆորենզիկ հետազոտություն
 • Կապիտալ ծրագրերի կառավարում

Կապիտալ ծրագրեր

Գործնական վեճը, հետազոտությունը կամ դատական գործընթացը կարող է խոչընդոտվել՝ պարզելու համար, թե երբ և ում կողմից է փոխանակվել, ստեղծվել, փոփոխվել որևէ կոնկրետ տվյալ:

Դելոյթի Ֆորենզիկ ծառայությունը կարող է ձեզ օգնել լուծելու ներկայիս հետազոտությունների և դատավարական միջավայրերին բնորոշ տեխնոլոգիական բարդությունները:

e-Discovery

Վստահելի տեղեկատվությունը ձեր բիզնեսի առանցքն է:  Արդյունավետ կառավարման դեպքում այն կխթանի եկամուտները, կնվազեցնի ծախսերը և կմեղմի ռիսկերը: Ոչ արդյունավետ կառավարման դեպքում բիզնեսը կարող է զրկվել հաճախորդներից և չկարողանա վերահսկել ծախսերը, այդպիսով՝ ձեր բիզնեսը ենթարկելով բավականաչափ մեծածավալ ռիսկի:

Ձեր վերլուծաբանությունը մեզ հանձնարարելով՝ մենք կարող ենք ձեզ տրամադրել ծախսային տեսանկյունից արդյունավետ արագ, հուսալի արդյունքներ: Մենք կարող ենք համախմբել և ինտեգրել հիմնական ներքին և արտաքին տվյալները՝ դրանք վերստին ձեզ տրամադրելով գործարար վերլուծության հստակ և հասկանալի ձևաչափով: Մենք ձեր հետ համագործակցելով կփորձենք պարզել, թե որ հարցերը կօգեն ձեզ գտնել ամենակարևոր խնդիրների պատասխանները, բացահայտելով և վերլուծելով դրա համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Բացի այդ, մենք կտրամադրենք տեխնոլոգիաների վրա հիմնված վերլուծաբանական ծառայություններ՝ 1C, SAP և GPS ծրագրերի համար:

Վերլուծաբանություն

Մենք մշակել ենք տվյալների վերլուծության գործիք, որը առաջարկում է լիովին ավտոմատացված 1C տվյալների վերլուծության մոտեցում կասկածելի գործարքները բացահայտելու համար: Այս գործիքը աշխատում է ցանկացած 1C տարբերակով անկախ տվյալների պահպանման տեսակից (ֆայլային կամ սերվերի բազայում):

Մեր գործիքներն ազատում են վերլուծաբանին ամենօրյա աշխատանքից, ինչպիսիք են՝ տվյալների բեռնումը,  թեստավորման ալգորիթմի մշակումը, թեստավորման և հաշվետվությունների գեներացումը, և հնարավորություն են տալիս նրանց կենտրոնանալ հայտնաբերված խարդախության ռիսկերի խորը, մանրամասն վերլուծության վրա: Եթե ​​1C բազան ընդգրկում է մի քանի իրավաբանական անձանց, մենք կարող ենք վարել վերլուծաբանություն թե մեկ առանձին վերցրած ձեռնարկության և թե ամբողջ խմբի համար:

Կեղծիքի արագ ախտորոշում