Դելոյթի վերլուծաբանական ծառայությունը՝ Deloitte Analytics

Որպեսզի վերլուծաբանությունը դառնա սովորական առօրյա գործընթաց որոշումների կայացման գործընթացում, պետք է այն սերտորեն ներկառուցել կազմակերպության աշխատանքում: Նման մոտեցումը կօգնի ռազմավարական պատկերացում ունենալ այն մասին, թե ինչ նախաձեռնություն կարող է հաջողություն ունենալ, իսկ ինչը՝ ոչ:

Ծառայություններ

Դելոյթի վերլուծաբանական ծառայությունը՝ Deloitte Analytics

Բացահայտեք լուծումները Վերլուծաբանությունից օգուտ քաղելու համար այն պետք է օգտագործել: Տեսությունը կարող է հետաքրքիր լինել, սակայն չլուծել ձեր գործարար խնդիրները, քանի դեռ այդ տեսությունը չեք կիրառել գործնականում:

Ծառայություններ

Դելոյթի վերլուծաբանական ծառայությունը՝ Deloitte Analytics

Գիտելիքի էվոլյուցիան Վերլուծաբանությունը շատ հզոր գործիք է, որը կարող է գործարարներին օգնել ձեռք բերել նախկին, ներկա և ապագա խնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ, որոնք կօգնեն լուծել անլուծելի թվացող խնդիրներ: