Վերլուծական նյութեր

Նավթագազային ոլորտի թվային փոխակերպում

Բիթերից դեպի տակառներ

Նավթագազային ոլորտի թվային փոխակերպում

Արդյունաբերությունը պատրաստակամորեն ընդունում է տեխնոլոգիաների թափանցումն արտադրական գործառնությունների մեջ և քաղում բարելավված արտադրողականության ու բարձր արդյունավետության օգուտները։


download the document

View more
Did you find this useful?