Oil and Gas Reality Check 2013

Վերլուծական նյութեր

Նավթագազային իրականությունը 2014թ.-ին

Նավթագազային ոլորտի առջև կանգնած առաջնային խնդիրները

Դելոյթի էներգետիկայի և ռեսուրսների գլոբալ խումբը սիրով ներկայացնում է 2014թ հաշվետվությունը, որը կենտրոնանում է նավթագազային հատվածի հինգ հիմնական խնդիրների շուրջ և մատնանշում է այն ուղղությունները, որով զարգանալու են այդ խնդիրները:

էներգետիկայի շուկան վերաձևավորում է աշխարհագրաքաղաքական հարթությունները

2014թ «Oil and Gas Reality Check» հաշվետվությունը անդրադառնում է հետևյալ հիմնական հարցերին:

  • Համաշխարհային էներգետիկական հեղափոխությունը հյուսիսային Ամերիկայում
  • Էներգիայի պաշարները. Նոր աղբյուրներ, նոր աշխարհագրա-քաղաքական կերպար
  • Էներգետիկական միքս՝ համաշխարհային առաջնահերթությունների փոփոխություն
  • Էներգիայի արտադրություն: նավթագազային մեգա-ծրագրերը պահանջում են պրոյեկտների կառավարման նոր ռազմավարություններ
  • էներգետիկ նացիոնալիզմ՝ ինչ է անում ագահությունը վախը և հպարտությունը 
Oil and Gas Reality Check 2014

Oil and Gas Reality Check 2013

Այս հաշվետվությունում ներկայացված են ոլորտի հիմնական խնդիրները յուրաքանչյուր ուղղություններով՝ պահանջարկը, առաջարկը, մակրոտնտեսական միջավայրը, կանոնակարգային դաշտը, գնային, մրցակցային միջավայրի գործոնները և այլն: 

Oil and Gas Reality Check 2013
Did you find this useful?