silver puzzle

Վերլուծական նյութեր

2014 երկրորդ եռամսյակի գլխավոր ֆինանսական տնօրենների արդիական հարցեր

Փնտրվում է: քաղաքական և կանոնակարգային հարցերի պարզություն

Գլխավոր ֆինանսական տնօրենների համար սա թերևս լավագույն ժամանակն է: Անորոշությունները պակասել են, ակտիվների գները մեծացել են, տոկոսադրույքները մնում են կանոնավոր, կանխիկ և վարկային միջոցները առատ են:

Զարմանալի չէ, որ 11 երկներին անդրադարձող գլխավոր ֆինանսական տնօրենների հաշվետվությունում՝ Global CFO Signals, ֆինանսական տնօրենները շարունակում են լավաեսություն հայտնել, ցուցաբերում են ռիսկի ախորժակի բավարար մակարդակ և աճի ռազմավարության միտումներ:

«Գլխավոր ֆինանսական տնօրենների տեսանկյունից, պայմանները շարունակում են բարենպաստ լինել մի շարք երկրներում, այդ թվում ԱՄՆ-ում», նշում է Դելոյթի գլխավոր գլոբալ տնտեսագետ Իրա Կալիշը: «Պարզ է, որ գործարարները  հետևում են դրական միտումներին և հհնարավորության դեպքում՝ օգուտ քաղում առավելություններից»:

Ընթերցեք Global CFO Signals 2014թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվությունը:

2014 Q2 Global CFO Signals report
Did you find this useful?