Վերլուծական նյութեր

Ղեկավար՝ 360°

Կորպորատիվ կառավարում

Այս հարցումը, որը հրատարակվում է արդեն երրորդ տարին շարունակ, ներկայացնում է Դելոյթի տեսակետը ղեկավարների և խորհրդի առջև դրված խնդիրների վերաբերյալ:

Կորպորատիվ Կառավարման Դելույթի Համաշխարհային Կենտրոնը ուրախ է ներկայացնել իր տարեկան «Ղեկավար 360°. աճ բոլոր ուղղություններով» ղեկավարների հարցումը, որն անցկացվել է աշխարհի տարբեր երկրներում:  Մեր վերլուծությունը Դելոյթի  15 երկրների պետական և մասնավոր կազմակերպությունների 317 ղեկավարների հետ հարցազրույցների և հարցումների արդյունքն է: Գրանցվել է նաև աճ է մասնակցության ակտիվության տեսանկյունից, քանի որ նախորդ տարում հարցմանը մասնակցել էր 288 ղեկակավար: Մեր Ղեկավար 360° հարցման արդյունքները ընգծում են փոփոխությունները կառավարման, կարգավորման և համապատասխանության խնդիրների գծով, որոնց առջև այժմյա բարդ բիզնես միջավայրում կանգնած են կազմակերպությունները ամբողջ աշխարհում:

Ամբողջական հաշվետվությունը PDF ֆայլով:

Did you find this useful?