Ծառայություններ

Կորպորատիվ կառավարում

Արդունավետ կորպորատիվ կառավարումը կազմակերպության մրցունակության և ներդրումային գրավչության բարձրացման առանցքային գործոններից է: Դելոյթ ԱՊՀ-ի կորպորատիվ կառավարման կենտրոնն օգնում է խթանել կորպորատիվ կառավարման խնդիրների քննարկումը հանրային և մասնավոր հատվածներում և հանդիսանում է արժեքավոր ռեսուրս լավագույն փորձի և առաջնորդություն համար:

Մենք ձեզ կաջակցենք տեղական և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրման գործում: Մեր կողմից մշակված ներքին կառավարման մեխանիզմները կապահովեն  բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանությունը և ձեր բիզնեսի պատրաստվածությունը կապիտալ շուկաներ մուտք գործելուն:

Մեր կորպորատիվ կառավարման ծառայությունները ներառում են՝

  • Կորպորատիվ կառավարման ամբողջական գնահատում
  • Տնօրենների խորհրդի գնահատում
  • Տնօրենների խորհրդի դերերի և պարտականությունների մշակում
  • Տեղեկատվության թափանցիկություն և հրապարակայնություն
  • IPO պատրաստվածության գնահատում
  • Կորպորատիվ քարտուղարի գործառույթի ներդրումը
  • Ներքին կորպորատիվ փաստաթղթերի մշակում