Article

Վարքագծի ռիսկի կառավարում

Խթաններ, վստահության վերականգնում

Այս փաստաթուղթը բացահայտում է ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում անբարեխիղճ վարքի հիմնական պատճառները` ընկերությունների համար կայուն լուծումներ ապահովելու, վարքը բարելավելու և վստահությունը վերականգնելու նպատակով:

Explore Content

Վարքագիծը կազմակերպությունների մշակույթի ոսպնյակն է, և վարքագծային խնդիրներն առնչվում են մի քանի ոլորտների,  ներթափանցում ֆինանսական ծառայությունների կազմակերպություններ և ներգրավում մանրածախ ու մեծածախ բիզնեսը:

Ֆինանսական ծառայությունների կազմակերպություններին օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով այս փաստաթուղթը ուսումնասիրում է հիմնական պատճառները, տարբեր ոլորտների կարգավորիչ նախաձեռնությունները, և որոշ նոր տեխնոլոգիաների ընկերությունները կարող են ընդգրկվել՝ ռիսկերի կառավարմանն օգնելու նպատակով:

Did you find this useful?