Վերլուծական նյութեր

Ռիսկի վերափոխում

Ռիսկերի հավասարակշռումը բաժնետերերի համար լրացուցիչ արժեք ստեղծելու նպատակով

Թեև ֆինանսական հաստատությունները հավանաբար զգացել են վերջին կանոնակարգային փոփոխությունների ազդեցությունը, փաստացիորեն բոլոր կազմակերպությունները, որոնք իրականցնում են լայնածավալ գործունեություն կանգնած են միանման խնդիրների առջև, թեև տարբեր ձևերով և մաշտաբով: Այս խնդիրները պահանջում են կառավարման կենտրոնացման փոփոխություն,ինչը նշանակում է, որ ռիսկերի կառավարումը կորպորատիվ գործառույթից կդառնա վարքագիծ, որը ներդրված կլինի կազմակերպության բոլոր ուղղություններում և կդիտարկվի որպես ռազմավարական ակտիվ:

Ռիսկերի վերափոխում. Ռիսկերի համապատասխանեցում բաժնետերերի կարիքներին հրապարակումը սահմանում է չորս հիմնարար մոտեցումներ ռիսկերի կառավարմանը՝ նպատակ ունենալով ռիսկերի կառավարումը դարձնել ընկերության ինտեգրված գործառույթ:

Դիտել բովանդակությունը

Ռիսկի վերափոխումը կարող է իրականացվել միայն ղեկավաող անձնակազմի և խորհրդի կողմից: Հաշվի առնելով ներկա և կանխատեսելի միջավայրը, այս վերափոխումը էական կարևորություն ունի:

 
Risk Transformation: Aligning risk and the pursuit of shareholder value
Did you find this useful?