Վերլուծական նյութեր

Գլոբալ մարդկային կապիտալի միտումներ 2014

21-րդ դարի աշխատուժը

Գլխավոր գործադիր տնօրենները և ՄՌԿ առաջնորդները տաղանդը համարում են աճի հիմնական բարդություններից մեկը: Դելոյթը հարցում է անցկացրել ավելի քան 90 երկրների մոտ 2500 ղեկավարների շրջանում, որի արդյունքում բացահայտվել են մարդկային կապիտալի գործառույթի 12 առանցքային հարցերը:

Աշխարհի տնտեսությունը դուրս է գալիս անկումային փուլից և ընկերությունները շարունակաբար անհրաժեշտություն են զգում ավելի երիտասարդ, դինամիկ աշխատուժի: Մեր հետազոտությունը բացահայտել է 12 առանցքային ուժերը, որոնք կօգնեն մարդկային կապիտալի զարգացմանը առաջիկա տարվա ընթացքում:

Այցելելով Human Capital Trends Dashboard՝ դուք կծանոթանաք հետազոտության բացահայտումներին: 

Did you find this useful?