Our Change Management Methodology

Article

Մեր փոփոխությունների կառավարման մեթոդաբանությունը

Սկսեք փոփոխությունները Դելոյթի հետ

Փոփոխությունների կառավարումը առանցքային գործընթաց է, որը օգնում է կազմակերպություններին՝ հասնել գործառնությունների որակի և արդյունավետության նոր մակարդակի, ապահովել աճ և զարգացում:

Մեր փոփոխությունների կառավարման մեթոդաբանությունը հիմնված է  առանձնահատուկ լուծումների, մեր բազմամյա փորձի և Դելոյթի փոփոխությունների գծով խոհրդատուների բարձորակ ներուժի վրա:

Գործող կազմակերպությունների փոփոխությունների կառավարման համակարգերի նպատակն է՝ մարդկանց պատրաստել առաջիկա փոփոխություններին իրենց առօրյա գործընթացներում՝ օժանդակելով ծրագրերի հիմնական ուղղություններին: Դելոյթի փոփոխությունների կառավարման մեթոդաբանությունը բաղկացած է 7 առանցքային տարրերից կամ հոսքերից: Ավելին իմանալու համար ընթերցեք մեր բրոշյուրը: 

(ռուսերեն լեզվով)

Դելոյթը ճանաչվել է փոփոխությունների կառավարման գծով գլոբալ առատաջատար ըստ «Kennedy»-ի: Ընթերցեք նորությունների թողարկումը:

Learn more

Did you find this useful?