Human capital advisory services

Ծառայություններ

Մարդկային կապիտալի գծով խորհրդատվություն

Այսօրվա արագ զարգացող բիզնես միջավայրում մարդկային ռեսուրսն ամենագնահատելի ակտիվն է, և նրանց արդյունավետ ղեկավարումը ձեր հաջողության կարևոր գրավականներից է:

ՄՌԿ համակարգերի մշակումը և ձեր աշխատակիցների նպատակների զուգորդումը ձեր ընդհանուր բիզնես ռազմավարության հետ կօգնի ձեզ բիզնեսի նպատակների իրականացման գործում և թույլ կտա արդյունավետ կերպով արձագանքել արագ փոփոխվող գործարար միջավայրի պահանջներին:

Մեր մարդկային կապիտալի գծով խորհրդատվական ծառայությունները ներառում են՝

  • ՄՌ ռազմավարության մշակում
  • Ձեր կազմակերպչական կառուցվածքի բարելավում
  • Մարդկանց քանակի կառավարում (այդ թվում ճիշտ քանակի պլանավորում)
  • Աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետության գծով խորհրդատվություն
  • Աշխատավարձի և հատուցումների համակարգի օպտիմալացում
  • Աշխատակազմի ընտրության և պահպանման համակարգեր
  • Աշխատանքային պարտականությունների մշակում, անհատական զարգացման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մշակում:
  • Ներքին հաղորդակցության համակարգերի բարելավում
  • Խրախուսման և հիմնական կատարողական ցուցանիշների մշակում

Մենք ունենք ՄՌԿ ծառայությունների տրամադրման մեծ փորձ տարբեր ոլորտներում: