Optimisation of your compensation and benefit system

Լուծումներ

Ձեր հատուցումների և արտոնությունների համակարգի օպտիմալացում

Համապարփակ հատուցումների և արտոնությունների համակարգ մշակելիս՝ մենք հաշվի ենք առնում բիզնեսի ռազմավարությունը, կորպորատիվ կուլտուրան, ձեր գլոբալ հատուցումների և արտոնությունների համակարգը և փորձում անդրադառնալ հետևյալ տարրերին՝

  • հատուցման քաղաքականությունը և կառուցվածքը
  • աշխատանքի արդյունքների գնահատումը և սանդղակը
  • հատուցման և կատարողական արդյունքների համակցումը
  • ղեկավար մարմինների հատուցումները
  • արժեթղթային և հետաձգված հատուցումների պլանները
  • Ընդհանուր վարձատրության և կենսաթոշակային պլանների մշակումը