Ծառայություններ

Կազմակերպության փոխակերպում և կադրեր

Գործունեության փոփոխությունները լինում են տարաբնույթ. միաձուլումներ և ձեռքբերումներ, թվային, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, կազմակերպչական կառուցվածքի փոփոխություններ, նոր ղեկավարություն, կանոնակարգային դաշտի փոփոխություններ: Փոխակերպումը ևս խթանվում է նոր ղեկավարությամբ, աճին ուղղված ռազմավարական որոշումներով, կամ փոփոխվող շուկայական պայմաններին փոխազդեցությամբ։ Միևնույն խնդիրներն առկա են նոր կազմակերպական կառուցվածքի, մշակույթի և վարքագծերի, ճիշտ առաջնորդության և կադրերի դեպքում։ Ղեկավարները պետք է համաձայնության գան առաջնահերթության, ուղղության հարցում, ապա այս տեսլականը հաղորդեն աշխատակիցներին՝ դրանք կյանքի կոչման քայլերի հետ միասին։ Դելոյթի մեր մասնագետները գիտեն փոխակերպման փորձառությունը գործնական բիզնես ռազմավարության հետ համակցելու կարևորությունը։ ԿՓԿ-ն կենտրոնանում է կազմակերպության և մարդկանց ուղղված լուծումների միջոցով փոփակերպման իրականացմանը։ Մեր ծառայությունները ներառում են նորարարական գործիքների և ռեսուրսների տեսականի, որոնք օգնությամբ լուծում ենք տալիս յուրաքանչյուր հաճախորդի առանձին խնդրին:

Դիտել բովանդակությունը

Strategic Change

 

Talent Strategies

Culture

 

Learning Solutions

Leadership Development

 

Sales Force Effectiveness

Organization Design

 

Mergers, Acquisitions, and Restructuring

Technology Adoption

   

Our Organization Transformation and Talent services

Ղեկավար՝ բոլոր մակարդակներում

Ղեկավարությունը մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից շարունակում է մնալ ամենամտահոգիչը։ Անհրաժեշտ է նոր ղեկավարներ աճեցնել, գլոբալացնել առաջնորդության ծրագրերը և հզորացնել կադրերի շտեմարանը։

Develop leaders

Կազմակերպության ընթացքի արագացում․ նոր գիտություն կազմակերպության առաջընթացի մասին

Քանի որ մարդկային էությունը դժվարացնում է անհատական փոփոխության ընթացքը, ապա կազմակերպությունը պետք է վերափոխի իր՝ փոփոխությունների կառավարման ձևը։

Organization Acceleration: The new science of moving organizations forward